Geneticky modifikované potraviny

Text dotazu

Dobrý den,
hledám jakékoliv informace o vývoji na českém trhu v oboru biopotravin a
geneticky modifikovaných potravin,(procenta produkce, poptávka, názor
konzumentů, atd.) je to na mou diplomovou práci.

Odpověď

Dobrý den,

několik dokumentů relevantních k Vašemu tématu můžete získat z elektronického katalogu Národní knihovny ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc), ostatní publikace věnující se biopotravinám nebo geneticky modifikovaným potravinám je možné nalézt zadáním výrazů biopotraviny, geneticky modifikované, geneticky změněné, geneticky upravené, GMO do pole Předmět:

* VÁCLAVÍK, Tomáš. Biopotraviny a jejich prodej v maloobchodě. Praha :
Ministerstvo zemědělství České republiky, 2006. 20 s. : barev. il. ; 21 cm.
ISBN 80-7084-483-3.

* Český trh s biopotravinami .... [Moravské Knínice] : Tomáš Václavík - Green marketing ve spolupráci s Českým a slovenským odborným
nakladatelstvím, [2007]-. --    sv. ; 30 cm                    
1x ročně. Pravděpodobně 2007-  . Roč. 2009 obsahuje též: Slovenský trh s biopotravinami. Součástí názvu je označení běžného roku. Jednotlivé sv. mají ISBN. Popsáno podle: r. 2008
 * ekologické zemědělství -- Česko * biopotraviny -- Česko * zemědělský trh
-- Česko * přehledy

* ŽIVĚLOVÁ, Iva; JÁNSKÝ, Jaroslav. Objektivizace vývoje nabídky a poptávky po biopotravinách. Brno : MSD, 2007. 138 s. : il. ; 25 cm. ISBN 978-80-86633-68-8.
 * biopotraviny * trhy -- Česko * spotřebitelská poptávka -- Česko * ekologické zemědělství * studie

 
Podobně je možné vyhledávat články, ve kterých můžete nalézt nejaktuálnější informace. Řadu článků obsahuje bibliografická databáze ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://sigma.nkp.cz/cze/anl) s retrospektivou od r. 1991, citace článků jsou excerpovány z denního tisku a odborných periodik. Do vyhledávacího pole můžete zadat konkrétnější dotaz, např. biopotravin? and trh?, znaménko "?" v zadaném výrazu nahrazuje libovolný počet znaků, vyhledají se tak i záznamy s klíčovými slovy jako biopotraviny, trhu, trhy atd.

Několik vyhledaných záznamů uvádíme:

* VÁCLAVÍK, Tom. Bio : malý, ale rostoucí trh. In: Moderní obchod : časopis pro úspěch v prodeji. ISSN 1210-4094. Roč. 14, č. 9 (2006), s. 48-50.
* KLÁNOVÁ, Eva. Bio na českém trhu. In: Moderní obchod : časopis pro úspěch v prodeji. ISSN 1210-4094. Roč. 45, č. 9 (2007), s. 16-17.
* KLÁNOVÁ, Eva. Biopotraviny si razí cestu na trh. In: Moderní obchod. Praha
: České a slovenské odborné nakladatelství, 1992-. ISSN 1210-4094. č. 4 (2005), s. 14-16.
* ŽIVĚLOVÁ, Iva; JÁNSKÝ, Jaroslav. The conditions of organic market development = Souvislosti rozvoje trhu s biopotravinami. 6 il. 2 tabulky, 4 grafy. Bibliografie na s. 410 (4 zázn.) In: Agricultural Economics. ISSN 0139-570X. Roč. 53, č. 9 (2007), s. 403-410.
Abstrakt: Cílem tohoto příspěvku je posouzení současného stavu odbytu vybraných bioproduktů v podmínkách České republiky. Analýza odbytu bioproduktů je provedena dle struktury rostlinných a živočišných výrobků s využitím kvantitativních a kvalitativních hodnotících parametrů, jako např.
množství produkce a jejich ceny, podmínky odbytu a využité distribuční cesty. Součástí příspěvku je i analýza současného stavu poptávky po vybraných ekologických produktech a zájmu spotřebitelů o biopotraviny.
Pozornost je zaměřena především na získání poznatků o zájmu spotřebitelů o biopotraviny, neboť zájem spotřebitelů je následně limitujícím faktorem poptávky po ekologických produktech.

Kromě této databáze můžete využít i další české článkové databáze, zejména plnotextové databáze Anopress nebo Newton MediaSearch, které nabízejí přístup k plným textům článků z denního tisku, některých odborných periodik a také plnotextové záznamy zpravodajských, publicistických a diskusních pořadů rozhlasu a televize. Databáze pokrývají období od r. 1996 do současnosti. Anopress si předplácí i Národní knihovna ČR (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3#anopress), přístup k databázi mají však pouze uživatelé registrovaní v NK ĆR, kteří mají platný čtenářský průkaz, a to z počítačů ve studovnách. Přístup k databázi Newton poskytuje podobným způsobem např. Městská knihovna v Praze (http://www.mlp.cz/databaze.htm).

Pro získání dalších dokumentů bychom Vám doporučovali i katalogy a databáze odborných knihoven, zejména katalog Zemědělské a potravinářské knihovny (http://aleph.uzpi.cz/), Českou zemědělskou a potravinářskou bibliografii (http://aleph.uzpi.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=uzp02),
portál Agronavigátor (http://www.agronavigator.cz/) nebo Souborný katalog knihoven Vysoké školy ekonomické v Praze (http://library.vse.cz/aleph/?func=find-e-0).

Užitečné dokumenty naleznete i na stránkách Ministerstva zemědělství ČR - Potenciál biopotravin na českém trhu nebo Povědomí a nákupní chování spotřebitelů v oblasti biopotravin, odkazy na http://eagri.cz/public/eagri/potraviny/biopotraviny/. Stránky týkající se GMO nabízejí také řadu dokumentů - http://eagri.cz/public/eagri/potraviny/bezpecnost-potravin/geneticky-modifik
ovane-potraviny-a/.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.05.2010 12:30

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu