Genderově korektní jazyk

Text dotazu

Dobrý den, píšu závěrečnou práci na téma sexist language z hlediska angličtiny a češtiny. V angličtině je toto téma rozpracované podrobně, ale zdroje pro češtinu mi chybí. Mohli byste mi doporučit nějakou publikaci, článek, autora nebo práci, která se zabývá politicky korektní mluvou v češtině? Velmi vám děkuji za jakýkoli tip.

Odpověď

V katalogu Filozofické fakulty UK heslo sexismus nepoužíváme, protože v době, kdy jsme začínali vytvářet elektronický katalog (1995), jsme po konzultaci s prof. Jiřinou Šiklovou začali používat hesla: gender, gender studies, politická korektnost, sociokulturní identita apod. Paní profesorka je také autorkou české definice gender, proto si myslím, že její knihy a články by Vás mohly zajímat.

Prohlédli jsme všechny záznamy, které uvedená hesla mají, ale většinou se jedná o zahraniční dokumenty (britské, americké, ruské, částečně i německé).

Z českých dokumentů by mohla zadanému tématu vyhovovat práce: 

OSVALDOVÁ, Barbora. Česká media  a feminismus. Sociologické nakladatelství, 2004. 

Nebo kniha Literatura a feminismus, kterou z angličtiny přeložila Renata KAMENICKÁ (Host, 2000). Možná i sborník pod redakcí Dobravy MOLDANOVÉ: Žena – jazyk – literatura. Sborník z mezinárodní konference v Ústí nad Labem v roce 1996.

Kromě uvedených publikovaných prací by Vás mohly zajímat 2 diplomové práce: 

SCHNEIDER, Jiří: Politicky korektní diskurz v angličtině a češtině, obhájená na Ústavu translatologie FF UK v roce 1998 a práce Daniely BEČKOVÉ: Gender a media, která byla obhájená na Katedře teorie kultury FF UK v roce 2003.  

Dále existoval v letech 1993-2004 slovenský časopis Aspekt, s podnázvem Feministický kultúrny časopis. V uvedených letech bylo vydáno 21 monotematických čísel, ale také spíš věnovaných postavení a roli žen.

Zkuste se také podívat do katalogu Fakulty humanitních studií UK na diplomové práce obhájené na Katedře genderových studií, třeba tam najdete něco inspirujícího.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna Filozofické fakulty UK

Datum zadání dotazu

01.10.2014 14:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu