Gender - matky/samoživitelky, Gender- migrace

Text dotazu

Dobrý den.
Můžete mi poradit co nejvíce dokumentů, knih, rigorozních prací a studií na tato dvě výše uvedená témata?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

dokumentů na obě témata je velké množství a lze je poměrně snadno dohledat ve volně dostupných online katalozích. Níže Vám uvádíme jejich přehled spolu s návodem, jak postupovat při vyhledávání.

* Souborný katalog ČR (SKC) - http://aleph.nkp.cz/F

* online katalog Národní knihovny ČR (NKC) - http://aleph.nkp.cz/F

* články v českých časopisech, novinách a sbornících (ANL) - http://aleph.nkp.cz/F

 

Ve všech uvedených katalozích můžete vyhledávat jednoduše zadáním klíčových slov typu: samoživitelky, osamělé matky, neúplná rodina, rodina, gender, migrace, přistěhovalectví, ženy atd.

Výsledky vyhledávání můžete dále upravovat pomocí nabídek "filtrovat" a "zpřesnit" - např. zvolit si rozmezí let vydání, jazyk dokumentu, zpřesnění dalšími klíčovými slovy apod.

 

Níže Vám uvádíme některé z vyhledaných dokumentů. Úplný soupis literatury služba Ptejte se knihovny neposkytuje, to jsou již placené rešeršní služby. Proto Vám uvádíme pouze výběr titulů dohledaných za využití výše uvedených klíčových slov.

Souborný katalog ČR, monografie:

* BRŮHOVÁ, Daniela. Jak přežít první (k)rok: praktický průvodce nejrizikovějším obdobím samoživitelství. Vydání první. Praha: Práh, 2015. 175 stran. ISBN 978-80-7252-555-3.

* HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava. Matky samoživitelky a jejich situace v České republice; "Sandwichová generace" - kombinování práce a péče o závislé členy rodiny (děti a seniory). [Praha]: Gender Studies, 2011. 18 s.

* KLETT-DAVIES, Martina. Going it alone?: lone motherhood in late modernity [online]. Aldershot, England: Ashgate, ©2007 [cit. 2016-05-19]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10211439.

* Good enough mothering?: feminist perspectives on lone motherhood [online]. London: Routledge, 1996 [cit. 2016-05-19]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10057644.

 

Souborný katalog ČR, vysokoškolské práce, online dostupné:

* ZAHRADNÍKOVÁ, Lenka. Integrace matek a jejich dětí do společnosti po odchodu z Domova pro matky s dětmi v Českém Krumlově [rukopis]. České Budějovice, 2014. 87 l. Dostupné také z: https://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/KvalifPraceDownloadServlet?typ=1&adipidno=35336.

* FOJTLOVÁ, Šárka. Rozvod a rodina po rozvodu - fenomén rozvedená žena samoživitelka [rukopis]. České Budějovice, 2013. 47 l. Dostupné také z: https://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/KvalifPraceDownloadServlet?typ=1&adipidno=32246.

* MERHAUTOVÁ, Eliška. Problematika osamělých matek s dětmi [rukopis]. České Budějovice, 2010. 54 l. Dostupné také z: http://minas.jcu.cz/F/?func=direct&doc_number=000175127.

* HORÁKOVÁ, Blažena. Dlouhodobá nezaměstnanost samoživitelek [rukopis]. 2007. 105 l.

 

Databáze ANL, články v českých novinách a časopisech:

* MOŠPANOVÁ, Eva. Sama doma: co čeká v Česku rodiče, kteří se nemají s kým střídat. Respekt, 2014, 25(10), s. 40-41. ISSN 0862-6545.

* PFEIFEROVÁ, Štěpánka. Nemožné soužití aneb Proč se rodiče rozcházejí: pohled matek samoživitelek. Sociální studia, 2009, 6(4), s. 93-111. ISSN 1214-813X. Dostupné také z: http://socstudia.fss.muni.cz/?q=content/reprodukce-nebo-intimita.

* DUDOVÁ, Radka. Práce jako řešení? Strategie obživy osamělých matek v ČR. Sociologický časopis, 2009, 45(4), s. 753-784. ISSN 0038-0288. Dostupné také z: http://sreview.soc.cas.cz/uploads/7480a1aebc8987dbcf7ab33a059cc8b1f76ef896_dudova.pdf.

* NOVÁK, Tomáš. Svobodná matka v 21. století. Psychologie dnes, 2008, 14(9), s. 22. ISSN 1212-9607.

* HAŠKOVÁ, Hana. Mateřství v neúplných rodinách. Gender - rovné příležitosti - výzkum, 2002, 3(4), s. 14-16. ISSN 1213-0028. Dostupné také z: http://www.genderonline.cz/en/issue/23-volume-3-number-4-2002/197.

 

Souborný katalog ČR, monografie:

* TRIANTAFYLLIDOU, Anna, ed. Irregular migrant domestic workers in Europe: who cares?. Farnham: Ashgate, 2013. xvi, 235 s. Research in migration and ethnic relations series. ISBN 978-1-4094-4202-8.

* Ženy odjinud: výzkum postavení migrantek přesídlených do ČR v letech 1991-1993 z oblastí postižených černobylskou havárií: závěrečná zpráva: [sborník: Praha, listopad 2013]. Praha: Seven Rays, 2013. 72 s.

* LUTZ, Helma. The new maids: transnational women and the care economy. London: Zed Books, ©2011. viii, 241 s. ISBN 978-1-84813-288-7.

* BOEHM, Deborah A. Intimate migrations: gender, family, and illegality among transnational Mexicans. New York: New York University Press, [2012], ©2012. xiv, 178 stran. ISBN 978-1-4798-8555-8.

* KRALER, Albert, ed. et al. Gender, generations and the family in international migration. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011. 394 s. ISBN 978-90-8964-285-1.

 

Databáze ANL, články v českých novinách a časopisech:

UHDE, Zuzana. Biografie migrantek jako žitá kritika zneuznání. Biograf, 2013, 2013(58), s. 35-53. ISSN 1211-5770.

ZELENKOVÁ, Šárka. Neviditelná práce aneb ženy migrantky na své vlastní cestě: rozhovor s Magdalou de Gusmão, zakladatelkou občanského sdružení ComuniDária v Portugalsku. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2012, 13(1), s. 73-77. ISSN 1213-0028. Dostupné také z: http://www.genderonline.cz/cs/issue/32-rocnik-13-cislo-1-2012/309.

SOE, Sabe Amthor. Síťování migrantek v Evropě a v České republice. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2012, 13(1), s. 88-90. ISSN 1213-0028. Dostupné také z: http://www.genderonline.cz/cs/issue/32-rocnik-13-cislo-1-2012/319.

SOURALOVÁ, Adéla. Trochu jiná migrace: když ženy přicházejí první. Gender - rovné příležitosti - výzkum, 2010, 11(1), s. 80-84. ISSN 1213-0028. Dostupné také z: http://www.genderonline.cz/en/issue/13-volume-11-number-1-2010.

MOROKVASIC, Mirjana. Usazeni v mobilitě: genderové souvislosti evropské migrace po roce 1989. Sociální studia, 2009, 6(1), s. 155-173. ISSN 1212-365X. Dostupné také z: http://socstudia.fss.muni.cz/?q=content/transnacionalismus.

 

Kromě výše uvedených katalogů můžete využít další zdroje:

* Jednotná informační brána (JIB) - http://www.jib.cz/ (volné)

* Oborová brána Právo - http://pravo.jib.cz/ (volné)

* Národní registr závěrečných vysokoškolských prací - https://theses.cz/ (volné)

* licencované online databáze - příklad těchto databází na http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju; jedná se o databáze k dohledání článků ze zahraničních odborných periodik. Pokud nejste čtenářkou NK ČR, zeptejte se ve vaší knihovně na dostupnost těchto zdrojů. Knihovna musí mít databáze předplacené.

* Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - http://www.isvav.cz/ (volné)

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.05.2016 20:20

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu