gazel, balata

Text dotazu

Dobrý den, v souvislsti s Vrchlickým jsem se setkala s pojmy balata, gazel. Nemohu najít přesnější definici těchto literárních forem na intrnetu, prosím o
pomoc. Děkuji

Odpověď

Dobrý den, v obou případech se jedná o básnickou formu. Pojmy přibližuje Lexikon literárních pojmů:

"BALATA (z italského ballata, od románského slova ballare = tančit), také italská balada - forma středověké okcitánské milostné poezie doprovázená zprvu tancem, později přejatá italskými renesančními básníky Dantem a Petrarkou. Forma se ustálila na 14 verších a tím se podobá sonetu. Za prvním čtyřverším s rýmy zpravidla obkročnými následuje desetiveršová strofa s různým uspořádáním rýmů. Závazná je pouze rýmová shoda prvního verše s posledním veršem básně (někdy se proto celý verš opakuje). Nejprve bylo téma balaty výlučně milostné, později se začalo týkat i všedního života. U nás pěstoval balatu "mistr formy" J.Vrchlický."
( PAVERA, Libor. Lexikon literárních pojmů. 1. vyd. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002.  s.42. ISBN   80-7182-124-1)

"GAZEL (z arab.ghazel ´pavučina) - orientální lyrická báseň složená z 5 až 18 dvojverší, z nichž všechny zachovávají stejné metrum a jsou spjaty jediným, identickým rýmem podle schématu aa ba ca da...xa. Rýmem je obvykla slovo nebo slovní spojení, jež je nositelem základní myšlenky básně.
Tématika gazelu je převážně milostná. K rozšíření jeho tematiky výrazným způsobem ve 14.století přispěl perský básník Háfíz ze Šírázu. V evropské poezii se objevil za romantismu (F.Schlegel, Goethe), v české poezii pak v průběhu 19.století (J.E.Vocel, V.Šolc, J. Vrchlický). Ve 20.století jej u nás pěstoval především V.Nezval."
( PAVERA, Libor. Lexikon literárních pojmů. 1. vyd. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002. s.123 - 124. ISBN   80-7182-124-1 )

( Ukázku obou stylů naleznete u Vrchlického (Batala o pavučinách a Gazel)  v České elektronické knihovně: http://www.ceska-poezie.cz/cek/ )

Další definice těchto pojmů přinášejí knihy:
* BRUKNER, Josef. Poetický slovník. 2., upr. vyd., v MF první vyd.  Praha : Mladá fronta, 1997.
* KUDĚLKA, Viktor. Malý labyrint literatury. 1. vyd. Praha : Albatros, 1982.
*  Slovník literární teorie. 2., rozš. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1984.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.01.2009 11:10

Eriu Crann píše:
Sobota 30.05.2015 17:41
Najít něco v elektronické knihovně je trochu složitější - vzhledem k tehdejšímu odlišnému pravopisu těchto slov. Vězte tedy, že máte zadávat do vyhledávání hesla "ballata" a "ghazel".
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu