G ve znaku města HK

Text dotazu

Co vyjadřuje písmeno G ve znaku města Hradce Králové

Odpověď

Znak Královéhradeckého kraje

Obecně se krajského znaku užívá ve výjimečných případech, např. při slavnostních příležitostech nebo v rámci korespondence volených představitelů kraje, popř. ředitele krajského úřadu. Dále se krajský znak užívá na rozhodnutích v samostatné působnosti kraje. Pro běžnou vizuální komunikaci a propagaci kraje se užívá pouze logotyp.

Popis znaku

V prvním a čtvrtém čtvrceného štítu je český lev - stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve druhém modrém poli je emblém tvoření zlatým unciálním písmenem G z původní podoby znaku Hradce Králové. Třetí pole je modré se zlatou korunou českých královen.

Zdůvodnění

Lev ze státního znaku České republiky vyjadřuje příslušnost Královéhradeckého kraje do Čech. Písmeno G (Gretz - Hradec) představuje sídelní město kraje, je symbolem Hradce Králové již od středověkých dob. Nalézá se na malé pečeti města ze 14. století a v barevném provedení se nachází na svorníku kruchty chrámu sv. Ducha v Hradci Králové (1463, zlatá unciála G na modrém poli). Zlatá koruna v modrém poli je symbolem celého kraje, který se Hradecky nazývá od nejstarších dob a zároveň je vyjádřením přívlastku "Králové" v názvu kraje. Podle heraldických pravidel se jedná o znak mluvicí, z hlediska heraldiky poměrně ceněný.

 

 

Pověst

Slavný barokní historik Bohuslav Balbín způsobil svým tvrzením, že písmeno "G", jež ve znaku Hradce Králové nese v tlapách český lev, se pokládá za iniciálu krále Jiřího z Poděbrad. Ten městu udělil některá privilegia. Pravda je však taková, že toto písmeno označuje Gradec či Gretz a v městských pečetích se objevuje daleko dříve.

 

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Knihovna města Hradce Králové

Datum zadání dotazu

13.01.2009 08:15

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu