Fúze firem

Text dotazu

Přesná formulace dotazu: Dobrý den, hledám nějakou literaturu, která by se
zabývala zhodnocením efektu fúze firem. Můžete mi poradit?

Odpověď

Dobrý den,

zasílám seznam literatury vztahující se k problematice fúzí. Další pak můžete najít v Souborném katalogu VŠE na adrese https://knihovna.vse.cz/. Uvádím i závěrečné práce, předem však upozorňuji, že to nejsou volně dostupné zdroje. K přístupu do databáze závěrečných prací je nutná autentifikace. Přístupová práva do akademické sítě vydá Výpočetní centrum na základě platné registrace pro knihovní služby.

Literatura:

Vomáčková, Hana: Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí :  (vyšší účetnictví). Praha : Bova Polygon, 2009. ISBN 978-80-7273-157-2 (váz.).

Arzac, Enrique R.: Valuation for mergers, buyouts, and restructuring. Hoboken : John Wiley & Sons, c2005. ISBN 0-471-64444-7 (váz.).

Veber, Jaromír: Management :  základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha : Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0 (váz.).

Synek, Miloslav: Manažerská ekonomika. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1 (váz.)

Vodáček, Leo: Synergie v moderním managementu. Praha : Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-190-4 (brož.)

Marek, Petr: Studijní průvodce financemi podniku. Praha : Ekopress, 2009. ISBN 978-80-86929-49-1 (brož.).

Hlaváč, Jiří: Fúze a akvizice. Praha : Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1635-6 (brož.).

Skálová, Jana: Účetní a daňové dopady transakcí v kapitálové společnosti. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2009. ISBN 978-80-7357-485-7 (váz.).

Bejček, Josef: Soutěžní politika a fúze v evropském kontextu. Brno : Masarykova univerzita, 2010. ISBN978-80-210-5067-9 (brož.)

Kislingerová, Eva: Manažerské finance. Praha : C.H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-903-0 (váz.)

Závěrečné práce - elektronický zdroj - nejsou volně dostupné

Gondová, Lucia: Analýza rozvoje společnosti prostřednictvím fúze. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská, 2011.

Kučerová, Pavlína: Praktické aspekty účetního řešení fúzí obchodních společností. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2011

Kučerová, Renata: Analýza typů fúzí uskutečněných v roce 2010 v ČR. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2011.

Pašková, Nikola: Fúze kapitálových společností. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2011

Soukupová, Petra: Analýza typů fúzí uskutečněných v roce 2010 v České republice. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2011.

Rebhanová, Kateřina: Fúze akciových společností v české legislativě. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2010.

Sabadášová, Jana: Sloučení vs. splynutí podniku. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2008.

Jedlička, Ondřej: Fúze - účetní a daňové řešení v ČR a EU. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2008

Bartošová, Markéta: Fúze obchodních společností. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2008.

Hlaváč, Jiří: Řízení projektů akvizic a fúzí z pohledu manažera. Řízení projektů akvizic a fúzí z pohledu manažera

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

18.01.2012 15:19

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu