Furiant

Text dotazu

Co znamená slovo furiant?

Odpověď

Dobrý den,

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost / předml. Josef Filipec ; vazba Ivan Urbánek. -- 2., opr. a dopl. vyd.. -- Praha : Academia, 1994. -- 647 s. ; 27 cm

uvádí tyto významy slova:
- sebevědomý, pyšný, umíněný člověk,
- český lidový tanec se střídáním dvoudobého a třídobého taktu.

Slovo vzniklo z latinského furians, od slovesa furiare - rozzuřit se (pýchou), od furia - zuřivost.

Podle:
Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím / Josef Holub, Stanislav Lyer. -- 4. vyd.. -- Praha : SPN, 1992. -- 483 s. ; 21 cm

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.12.2007 11:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu