Funkce "Příkazník" v předválečné armádě ČSR.

Text dotazu

Které důstojnické hodnosti měly k ruce vojáka - příkazníka a jaké byly jeho povinnosti? byl pro tuto funkci používán i jiný název?

Odpověď

  Dobrý den,

funkce příkazníka spočívala primárně v činnosti tzv. spojky, čili fyzického předání rozkazu v písemné podobě mezi jednotlivými velitelskými stupni. Z této podstaty mohl mít příkazníka k dispozici každý velící důstojník, poručíkem počínaje. Z dostupných informací je příkazník terminus technicus v českém vojenském názvosloví, a jako takový je oficiálně jediným označením pro tuto funkci. Funkce navazuje na velmi podobnou pozici v rakouské armádě, tzv. Ordonnanz, což byl voják (většinou nižší důstojník či poddůstojník) přidělený důstojníkovi pro zvláštní účely, velmi zjednodušeně řečeno jako pobočník. Pro další informace ohledně příkazníka bych Vám doporučil nahlédnout do vybraných titulů z fondu Knihovny VHÚ.

Použité zdroje

ŠINDELÁŘ, Jan. Co musí věděti každý příslušník čsl. armády o organisaci čsl. branné moci. zpracoval dle stávajících předpisů a dle Almanachu čs. branné moci jako pomůcku pro školy čs. vojínů. Ružomberok : Párička, 1922. 35 s. ; 8° [Schváleno MNO čj. 13290 (op.) 1922.]

Branný zákon a branné předpisy republiky československé. Praha Borový, [1922]. 266 s. : tb.

FIDLER, Jiří, SLUKA, Václav. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Jiří Fidler, Václav Sluka. 1. vyd. Praha : Libri, 2006. 767 s. : il., mapy, portréty ; 31 cm [V kartonovém pouzdru; 2400 výt.] ISBN:80-7277-256-2 (váz.)

NOLČ, Jiří, SPĚVÁČEK, Jan. Československá armáda za první republiky. Jiří Nolč ; [ilustrace Jan Spěváček]. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2007. 84 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 26 cm ISBN:978-80-251-1774-3 (váz.)

Branný zákon a branné předpisy z roku 1927: (Text). Zpracovalo VI./I. odděl. (legisl.) MNO. Praha Ministerstvo národní obrany : Borový, 1927. 280 s. + příl. (vzory), doplňky [Služební předpisy branné moci. MNO. čj. 6430. Řed. POÚP. z 19./9 1927. - VV. 1927, č. 49, čl. 492. - B-I.]

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Vojenský historický ústav - knihovna

Datum zadání dotazu

27.04.2016 18:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu