Fundamentální analýza

Text dotazu

Dobrý den, mohli byste mi prosím doporučit
literaturu věnující se fundamentální analýze a její aplikaci na akciové
trhy? Mám napsat a aplikovat danou analýzu na akcii Erste na pražské burze,
je to moje bakalářské téma. Znám literaturu od docentky Veselé, ale zajímám
se i o další autory. Preferuji zdroje v češtině, nebráním se anglickým
zdrojům. Díky

Odpověď

Dostupnost uvedených dokumentů, případně další literaturu najdete na

http://library.vse.cz.

Blaha, Z.S., Jindřichovská, I. Jak posoudit finanční zdraví firmy. 2. vyd.

Praha:

Management Press, 1996. 159 s. ISBN 80-85603-80-2.

 Sedláček, J. Účetnictví pro manažery. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing,

a.s., 2005. 228s. ISBN 80-247-1195-8

Grünwald, R., Holečková, J.: Finanční analýza a plánování podniku. 2. vyd.

Praha:

Vysoká škola ekonomická, 2004. 182 s. 80-245-0684-X.

 Synek, M. a kol.: Manažerská ekonomika. 3.vyd. Praha: Grada, 2003. 466s.

ISBN 80-247-

0515-X.

 Mallya, T. Strategické řízení. 2. vyd. Brno: Akademické nakladatelství

CERM, s.r.o.,

2005. 62 s. ISBN 80-214-2895-3.

 Mařík, M. a kol. Finanční analýza a plánování v obchodních podnicích. 2.

vyd. Praha:

Vysoká škola ekonomická, 1996. 219 s. ISBN 80-7079-487-9.

 Porter, M.E. Konkurenční strategie. Praha: Victoria Publishing, a.s.,

1994. 403 s.

ISBN 80-85605-11-2.

Cipra, T.: Matematika cenných papírů, HZ Praha, 2000

Damodaran, A.: Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining

the Value

of Any Asset, John Wiley and sons, 2. vydání, 2002

Jílek, J.: Finanční trhy, Grada Publishing, první vydání, 1997

Musílek, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, ETC Publishing, 1999

Musílek, P.: Trhy cenných papírů, Ekopress, 2003

Peněžní ekonomie a bankovnictví , Management Press, 2005

Sharpe, W. F. : Investice, Victoria Publishing, první české vydání,

1994

Valach, J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Ekopress, 2001

Veselá J.: Analýzy trhu cenných papírů - II. díl: Fundamentální analýza, O

Blake, David. Analýza finančních trhů. Praha: Grada, 1995. 623 s. ISBN

80-7169-201-8.

Brealey, R.A.; Myers, S.C. Teorie a praxe firemních financí. Praha:

Computer Press, 2000.

1064 s. ISBN 80-7226-189-4.

Elton, Edwin J.; GRUBER, Martin J. Modern portfolio theory and investment

analysis. 4th ed.

New York: John Wiley & Sons, 1991. xvi, 736 s. ISBN 0471532487.

Fabozzi, Frank J. Investment management. 2nd. ed. Upper Saddle River:

Prentice-Hall, 1998.

xxii, 837 s. ISBN 0138891559.

Cottle, S.: Analýza cenných papírů. Praha, Victoria Publishing 1993.

Kohout, P.: Peníze, výnosy a rizika: příručka investiční strategie. Praha,

Ekopress 2002.

    

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

11.01.2010 10:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu