Freska z Betlémské kaple

Text dotazu

Dobrý den, ze kterého rukopisu je okopírovaná freska, která se nachází v sále Betlémské kaple nad vchodem? Pokud existuje elektronická verze rukopisu, prosím o číslo listu.

Odpověď

Dobrý den,

podle popisu v publikaci : A.Kubíčka : Betlémská kaple v Praze, Praha : Sportovní a turistické nakladatelství, 1960, tato freska by měla pocházet z Jenského kodexu.
Název  obrazu je" Hus před posluchači", pod ním je Janem Husem složená  píseň : "Jesus Kriste, štědrý knieže".
Rukopis Jenského kodexu vznikl v Čechách mezi lety 1490 - 1510. Je psán česky a latinsky, má 120 listů (z toho 111 listů je papírových, devět na pergamenu). V rukopisu je 122 iluminací. V první polovině 16. století opustil Jenský kodex za neznámých okolností Čechy a byl nalezen v Akademické knihovně v Jeně, podle níž získal také své jméno.
Zpátky se rukopis navrátil po více než 400 letech v roce 1951 jako státní dar prezidenta NDR Klementu Gottwaldovi.
 Jeho jádro tvoří rozsáhlý cyklus Antithesis Christi et Antichristi (Spor Krista s Antikristem), dále obsahuje obrazové protiřímské pamflety, několik rukopisných textových částí a jednu tištěnou; je psán česky a latinsky.
Z uměleckohistorického hlediska jsou nejcennější součástí kodexu jeho iluminace, často celostránkové, které velmi  názorně (většinou formou antitezí, tj. porovnáváním kladných a záporných jevů) ilustrují hlavní myšlenky husitství (včetně obrazů z působení mistra Jana Husa a husitských válek).
 Iluminace jsou dílem několika různých malířů, z nichž nejvýznamnějším byl Janíček Zmilelý.

Originál  kodexu se nalézá ve sbírce rukopisů Knihovny Národního muzea v Praze, http://www.nm.cz, knihovna.
Jenský kodex se však nedochoval kompletní, některé strany zde chybí, Vámi hledanou ilustraci jsme nenalezli.
Přístup k Jenskému kodexu v elektronické podobě je možný v Národní knihovně přes Manuscriptorium, http://www.manuscriptorium.com/.
Přístup je však možný pouze v prostorách NK ČR s platným průkazem.
Faksimile papírového vydání jenského kodexu je v Národní knihovně dostupné pod signaturou D 162091, http://www.nkp.cz, záložka Katalogy a databáze, báze NKC.
Věrné barevné faksimile kodexu, které se dá koupit na internetu a v některých knihkupectvích, Jenský kodex,faksimile. Praha : Gallery. 2009.

Doporučené odkazy :
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Betlem3.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Betl%C3%A9msk%C3%A1_kaple
http://kramerius.mlp.cz/kramerius/MShowPage.do?id=25132&author=
http://www.hrady.cz/wnd_show_text.php?tid=1966
doporučená literatura :
Hus a Betlém : Paměti někdejší kaple Betlémské v Starém městě pražském : s vyobrazením Kaple Betlémské. Praha : Mikuláš & Knapp, 1870. Dostupné online. 
GUTH, Karel. Kaple Betlemská. Praha : Společnost přátel starožitností českých, 1917. Pokus o ideální rekonstrukci zbořené kaple a její zařazení do vývoje české církevní architektury. Prameny a literatura týkající se kaple. Vyobrazení a plány. Původní situace kaple a jejího okolí. Dostupné online přes systém Kramerius v Městské knihovně.

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.12.2012 14:37

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu