frekvence tónu

Text dotazu

Dobrý den
Chtěl bych se zeptat jakou frekvenci má tón Dis 1 (Es 1), na internetu jsem
nic nenašel.
Předem děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

u hudebních nástrojů existuje ladění temperované (chromatické) a ladění přirozené.

Normované frekvence těchto ladění se od sebe nepatrně liší.

Komorní "A" neboli jednočárkové "a" je základem veškerého moderního ladění.

Jako mezinárodní standard bylo toto ladění ustanoveno v Paříži roku 1858, ale jeho používání bylo známo mnohem dříve. Nejprve každá škola či směr používala jako komorní "A" svoji vlastní normu, která se lišila vždy jednotlivou frekvencí (počtem kmitů za vteřinu) tohoto základního tónu.

V roce 1958 se mezinárodní komise dohodla na používání komorního "A" o frekvenci 440 Hz. Toto moderní ladění je oněco vyšší než byla ladění používaná v barokní a starší hudbě. Tato norma byla ustanovena hlavně z toho důvodu, aby bylo zaručeno, že klavíry a jiné nástroje mají stejnou tónovou výšku jako např. saxofon (či jiný nástroj) a díky tomu mohly tyto nástroje společně hrát a nedocházelo k nepatřičným zvukovým disonancím či neladění.

Rovnoměrně temperované ladění je v současnosti nejpoužívanějším laděním v evropské hudbě. Všechny intervaly stejného druhu (kvinty, kvarty, tercie atd.) jsou stejně velké (stejně "rozladěné"), ale žádný interval kromě oktáv není úplně "čistý". Také všechny tóniny jsou rovnocenné, modulace je možná do libovolně vzdálených tónin bez vlivu na zvukovou kvalitu intervalů.

V tabulce frekvencí tónů dvanáctistupňového temperovaného ladění je u tónu dis 1 (es 1) uváděna frekvence 311,13 Herzů.

U fyzikálního ladění se za frekvenční normál nevolí tón a1 (440 Hz), ale tón subkontra s kmitočtem 16 Hz.

Tón a1 je potom tónem odvozeným ze základního tónu C2 a jeho kmitočet je 430,5 Hz. Fyzikální ladění je ladění temperované, hodnoty intervalů se měří buď v temperovaných půltonech nebo v centech. Výhodou fyzikálního ladění je,že absolutní výšky tónu c lze ve všech jeho oktávách vyjádřit jako celistvé mocniny čísla 2.

Fyzikální ladění se požívá výhradně při akustických měřeních, protože při nich je velmi výhodné počítat s logaritmy intervalů, což toto ladění podstatně zjednodušuje.

Jako čistá nebo také přirozená ladění se označují ladění využívající pouze tóny, jejichž frekvence jsou ve vzájemných poměrech vyjádřitelných celými čísly.

Jedná se o :

-Pythagorejské ladění, což je v hudbě způsob ladění, odvozený od intervalu čisté kvinty s poměrem frekvencí 3:2.

-Didymické ladění je nejběžnější z čistých hudebních ladění. Mnohdy bývá pojmem čisté ladění označováno právě ladění didymické.

zdroj :

Pavel Kurfürsta : Hudební nástroje, Praha : Togga, 2002 Fyzika pro 8. ročník Základní školy, Prometheus 2001

http://jlswbs.wordpress.com/2009/01/15/komorni-a-jeho-ladeni/

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lad%C4%9Bn%C3%AD

Obor

Hudba

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.10.2011 15:51

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu