Fredegarova kronika

Text dotazu

Dobrý den, chci sipřečíst Fredegarovu kroniku v
češtině. Kdy vyšla? Popř. pokud česky doposud nevyšla, kde bych si mohla
přečíst česky alespoň tu část věnovanou Sámově říši?

Odpověď

Dobrý den,

Kroniku Fredegarovu (Kroniky tak řečeného Fredegara Scholastika knihy čtyři/Chronicarum quae dicuntur Fredegarii Scholastici libri IV) vydal Bruno Krusch v díle Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Merovingiarum II roku 1888, český překlad týkající se Sámovy říše (2 kapitoly ve čtvrté
knize) od Z. Šimečka je k dispozici v následujících publikacích:

* Naše národní minulost v dokumentech : chrestomatie k dějinám Československa. 1. díl, (Do zrušení nevolnictví) / k vydání připravil Václav Husa ... [et al.] ; předmluva Václav Husa. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1954. 563, [1] s. : 15 s. obr. příl. ; 8°.

* Dějiny českého státu v dokumentech / vybral, uspořádal, komentáři a poznámkami doprovodil Zdeněk Veselý. 2., rozš. a upr. vyd., V nakl. Epocha 1. Praha : Epocha, 2003. 495 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 30 cm. ISBN 80-86328-26-0.

Úryvky z Fredegarovy kroniky naleznete také v díle:

* HAVLÍK, Lubomír Emil. Kronika o Velké Moravě. Dotisk 2., dopl. a upraveného vyd. Brno : Jota, 1993 (Brno : Moravská typografie). 339 s. :
obr., fotogr., mp. ; 22 cm. ISBN 80-85617-06-4.

Je možné využít i internetové zdroje:
http://pleione.asu.cas.cz/~slechta/HISTORIE/wogastisburg/fredeg1.html
http://ff.ujep.cz/files/Katedra%20historie/Personalni_slozeni/Fredegarova_kr
onika.doc
http://www.e-stredovek.cz/view.php?cisloclanku=2006011101

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.04.2010 14:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu