Fredegarova kronika

Text dotazu

Dobrý deň, poprosila by som vás o charakteristiku Fredegarovej kroniky. ďakujem.

Odpověď

Dobrý den, Fredegarova kronika velmi úzce souvisí s dílem Georgia Florentia, známého více jako biskup Řehoř z Toursu.
Vše, co je známo o jeho životě, je zapsáno v jeho dílech a to především v nejznámějším - v desetidílných dějinách, které dokončil krátce před svou smrtí v roce 594. Od 8.stol. je toto dílo známé pod názvem Kronika Franků, protože se věnuje činům franských králů, zvláště těch, s kterými měl Řehoř co dočinění. Polovina díla, knihy VI.-X., je věnována desetiletí 581-591, tedy období Řehořova zralého věku.
Práce historiků, kteří píší o nejstarších dějinách Franků, často nepřináší o mnoho více než jen rekapitulaci Řehořova díla. Tento zvyk byl zaveden již v 7.století, když Fredegar napsal 4-dílnou kroniku, jejíž tři díly byly shrnutím šesti Řehořových knih, ke kterým měl Fredegar přístup. Fredegar je proto také někdy označován jako Řehořův pokračovatel. Před 9.stoletím se do spisů psalo výhradně o tzv. "velcích mužích" (tj. králové a světci), tak jak to chápal i Řehoř z Toursu.
Proto je pro nás ve Fredegarově kronice, někdy také označované jako Franská kronika, důležitá zmínka, která nám podává nejstarší zptávy o existenci primitivního západoslovenského útvaru, v jehož čele stál v první polovině 7.století kupec Samo. Fredegarova kronika není patrně dílo jediného autora a skládá se z několika částí. Část mluvící o Sámovi byla napsaná až později, než se tyto události staly, někdy kolem roku 666, ale toto líčení se pokládá za hodnověrné. O rozsahu Sámovy slovanské "říše" nebylo jasného vymezení, ale soudí se, že její jádro bylo v českých zemích.

Další informace se můžete dočíst v literatuře:
* JAMES, Edward. Frankové. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 275 s. ISBN 80-7106-200-6.

* Naše národní minulost v dokumentech : chrestomatie k dějinám Československa. 1. díl, (Do zrušení nevolnictví). K vydání připravil Václav Husa ... [et al.] ; předmluva Václav Husa. 1. vyd.. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1954. 563 s.

* ŠIMEK, Otokar. Dějiny francouzské literatury v obrysech. Díl první, Středověk. 1. vyd.. Praha : Sfinx, Bohumil Janda, 1947. 256-[III] s. : XXIV s.

Další popis Fredegarovy kroniky naleznete pod hleslem Fredegar v publikaci *Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. 9. díl, Falšování potravin a pochutin-Genrista. V Praze : J. Otto, 1895.:
"Fredegar, zvaný Scholasticus, dějěpisec francký. Spis jehi Historia Francorum dělí se na 6 knih. První z nich, líčící události do r.584, jsou kompilací z mnoha pramenů, hlavně též z Řehoře Tourského; samostatnější již jest líčení doby z let 584-631, nejdůležitěší popis událostí let 631-341, jichž byl Fredegar očitým svědkem. Osoba spisovatelova jest téměř neznámá. Byl snad burgunský mnich. Rovněž neznámí pokračovatelé dovedli kromiku do r. 768. Pro dějiny české je toto dílo důležité, neboť z něho čerpáme vědomosti o slovanském králi Sámovi."

O kronice (a Sámově říši) se také můžete více dozvědět na www stránkách:
http://www.e-stredovek.cz/view.php?cisloclanku=2006011101
http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/295598 .

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.12.2008 15:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu