Franz Kafka

Text dotazu

Můžete mi prosím zodpovědět dotaz, kdy a v jakém nakladatelství vyšla poprvé povídka Franze Kafky Proměna v češtině? Byl F.Kafka kuřák? Pokud ano, jde zjistit, co kouřil? Děkuji moc.

Odpověď

zasílám Vám odpověď na dva dotazy.
1. Povídka Proměna byla poprvé vydána v českém jazyce roku 1929. Jedná se o tento titul: KAFKA, František. Proměna. Z něm. přel. L. Vrána a František Pastor. Obrázky nakreslil Otto Coester. Stará Říše : M. Florianová, 1929.82 s., il. Vytiskli Kryl a Scotti v Novém Jičíně nákladem 600 bibliofilských výtisků. Edice Dobré dílo, sv. 99. Tato kniha není fondu
Studijní a vědecké knihovny v Plzni, ale je dostupná prezenčně v Národní knihovně ČR v Praze pod signaturou 54J4709.

2. Z dostupných zdrojů Vám nemohu potvrdit, zda byl F. Kafka kuřák. Pro zodpovězení tohoto dotazu jsem prostudovala tyto monografie:
KAFKA, Franz. Deníky 1909-1912. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Franze Kafky, 1997. 345 s. ISBN 80-85844-23-0. Signatura SVK PK je 31A70544.
KAFKA, Franz. Deníky 1913-1923. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Franze Kafky, 1998. 325 s. ISBN 80-85844-42-7. Signatura SVK PK je 31A77358.
BROD, Max. Život plný bojů. Praha : Mladá fronta, 1966. 316 s. Signatura SVK PK je 161755.
WAGENBACH, Klaus. Franz Kafka. 2. vyd. Praha : Mladá fronta, 1993. 179 s. ISBN 80-204-0393-0. Signatura SVK PK je 31A53815.

F. Kafkovi byly věnovány další monografien v českém německém a anglickém jazyce, které jsou též ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje v Plzni. Pro další studium odkazuji na naše katalogy. Informace o nich i s přístupovými adresami naleznete na adrese http://aleph.svkpl.cz.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Datum zadání dotazu

03.12.2007 09:29

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu