František Kodym a jeho nakladatelství

Text dotazu

Vážená knihovna, prosím Vás o informácie o Františkovy Kodymovy a jeho "nakladatelství odbornych knih" so sídlom na dobovej adrese "Strossmayerova ul., Praha". Viem, že nakladatelství vyvíjalo činnosť najmä v tridsiatych rokoch 20.storočia. Budem Vám vďačný aspoň za základné životopisné údaje o Františkovy Kodymovi a za informácie o vzniku, zániku a činnosti spomenutého nakladatelství. Veľmi pekne Vám ďakujem.

Odpověď

Dobrý den, prošli jsme dostupnou literaturu k tématu, slovníky a biografické encyklopedie, ale bohužel žádné podrobnější informace o Františku Kodymovi dané zdroje neobsahovaly. Dohledat informace k činnosti Kodymova nakladatelství či jeho osobě bude v současnosti již nejspíše značně složité.
František Kodym nebyl členem Svazu českých knihkupců a nakladatelů (dle indexu členů z roku 1941 a 1944), nezachoval se žádný dostupný archiv (Památník národního písemnictví:
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/literarni-archiv.php; přehled archivních fondů na stránkách Ministerstva vnitra ČR:
http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice.aspx),
biografické slovníky jeho jméno neuvádějí. Pouze z předmluvy Cesty k řečem (KODYM, František. Cesta k řečem : stručný popis nové fonetické jazykové metody Kodymovy : Německy, francouzsky, anglicky ... Praha : Fr. Kodym,
[1941])  je patrné, že František Kodym pocházel nejspíše z chudších poměrů, studoval v zahraničí a uměl několik cizích jazyků. Z reklam na knihy, které vydalo nakladatelstvím Fr. Kodyma, otištěných převážně v denících Národní politika a Národní listy, vyplývá, že nakladatelství během své činnosti několikrát změnilo adresu. V roce 1929 sídlilo v Praze II. na Národní třídě č. 38, později se přesunulo na Prahu VII. na Belcrediho třídu č.11, poté do Strossmayerovy ulice č. 1385.
Poslední kniha vydaná v nakladatelství Fr.Kodyma vyšla v roce 1946 (Česká národní bibliografie: http://sigma.nkp.cz/cze/cnb).
V současné době buduje PhDr.Aleš Zach, odborník na česká nakladatelství 19.
a 20.století, databázi: Slovník českých nakladatelství 1849 - 1949( http://www.slovnik-nakladatelstvi.cz/). František Kodym zde prozatím uveden není. Na stránkách je ovšem uveden kontakt na PhDr.Aleše Zacha:
info@slovnik-nakladatelstvi.cz. Pan Zach by Vám jako odborník v oboru mohl nejlépe poradit zdroje a prameny, ve kterých by se informace o nakladateli Františku Kodymovi daly dohledat.

Některé zdroje, které jsme prošli:
* online licencovaná databáze: World Biographical Index Online (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104 )
* online licencovaná databáze Encyklopedie COTO.JE
* systém Kramerius (http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do?lang=cs)
* databáze Ústavu pro českou literaturu AV ČR: http://www.ucl.cas.cz/
* encyklopedie (Komenského slovník naučný, Masarykův slovník naučný,
Universum...)
* TOMEŠ, Josef. Český biografický slovník XX. století. Praha ; Litomyšl :
Paseka : P. Meissner, 1999.
*  Svaz českých nakladatelů, vydavatelů a knihkupců. 45. index členů : podle stavu dne 1. prosince 1941. Praha : Svaz českých knihkupců a nakladatelů, 1941. (+ 49.ročník (1944))
*  Kniha a národ 1939-1945 : rekonstrukce nevydaného pamětního sborníku Svazu českých knihkupců a nakladatelů z roku 1947. 1.vyd. Praha ; Litomyšl :
Paseka, 2004. ISBN 80-7185-635-5.
* HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. 1. vyd. Praha
: Libri, 2007. ISBN 978-80-7277-165-3.
* ZACH, Aleš. Stopami pražských nakladatelských domů : procházka mizející pamětí českých kulturních dějin. 1. vyd. Praha : Thyrsus, 1996. ISBN 80-901774-4-1
*  Kniha a národ : 1879-1939. V Praze : Svaz českých knihkupců a nakladatelů, 1939.
* knihy vydané nakladatelstvím Fr.Kodyma aj.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.05.2009 10:09

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu