František Adolf Hering

Text dotazu

Dobrý den. Jsem hrdým majitelem originálního výtisku díla: "Cestovní upomínky z Ameriky" autora Františka Adolfa Heringa. Tato knížka se v naší rodině dědí, neboť autor z naší rodiny pochází. Kromě data narození a úmrtí -1853-1910 o autorovi nic víc nevím, narodil jsem se až v roce 1944. Můj dotaz se vztahuje k autorovi publikace - nevíte kde bych se dozvěděl o jeho životě? Kde se narodil, kde žil a pracoval. počet dětí. atd. Za odpověď předem děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

o Františku Adolfu Heringovi bylo zpracováno heslo v několika slovnících, z nichž vybíráme:

Hering, František Adolf, strojní inženýr český, studoval na nižším gymnasiu a reálce v Praze, praktikoval v dílnách hutí kladenských, pak studoval obor strojnický na české technice v Praze a vstoupil do služeb továrny barona F. Ringhoffera na Smíchově, kde v létech osmdesátých zastával místo vrchního inženýra ve vozárně, od r. 1891 působí tam jako ředitel a prokurista firmy. Hering byl po sedm let zástupcem této firmy na Rusi, v jejích službách procestoval Evropu a na její podnět navštívil Ameriku. Byl předsedou závodní nemocenské pokladny a výboru ku správě všech ku blahu dělnictva směřujících zařízení; za jeho vedení provedla firma mnohé velikolepé a vnitřní úpravou vynikající práce v oboru dopravních prostředků železničních. Za tyto významné práce jmenován Hering rytířem řádu Františka Josefa a řádu Rumunské koruny.

Zdroj: Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Praha: J. Otto, [1888].

Hering, František Adolf (3.VII.1853, Karlov - 30.VIII.1910, Praha), český inženýr, vrchní inženýr, od 1891 - 1908 ředitel Ringhofferových závodů na Smíchově. Autor: Cestovní  upomínky z Ameriky (1897), Dějiny stavby vagonů v Rakousku (v rkp.), národohospodářské a technické články

Zdroj: Masarykův slovní naučný. Lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. Praha: Československý kompas, 1927.

František Adolf Hering - se narodil 3. Července 1853 na Karlově u Křivoklátu, zemřel 30. Srpna 1910 v Praze. Napsal dále četné národohospodářské a technické články a Dějiny stavby vagonů v Rakousku (v rukopisu)

Zdroj: Ottův slovník naučný nové doby. Dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému. Praha: J. Otto, 1933. D. 2, sv. 2.

 

Name:

 Hering, František Adolf

Gender:

male

Year of birth:

1850 (n.a.1853)

Year of death:

1910

Occupation:

Maschineningenieur

Occupation classification:

Mechanics, Mechanical Engineers  (186)

Archive:

Cesky biograficky archiv a Slovensky biograficky archiv (CSBA)

Source Citation:

Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. - Praha : Otto, 1888-1909. - 28 dílů

Ottův slovník naučný nové doby : dodatky k Velikému Ottovu slovníku naučnému / redakci vede B. Němec. - Praha : Otto, 1930-1943. - 6 dílů

Masarykův slovník naučný : lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. - Praha : "Československý kompas", 1925-1933. - 7 dílů

Zdroj: World Biographical Archive

 

Další informace ze zdrojů na internetu:

František Adolf Hering

Narozen 3.7.1853 v Karlově u Křivoklátu, zemřel 30.8.1910 v Praze. Dopravní technik, autor cestopisu.

Narození: 1853

Úmrtí: 1910

 

František Adolf Hering se narodil 3. července 1853 jako první ze dvou bratří - dvojčat v obci Karlov na Křivoklátsku. Karlov je dnes částí obce Karlova Ves. Jeho otec byl (podle tehdejší terminologie) "mistr ovčák - vrchnostenský sluha ovčácký" na panství Fürstenbergů na zámku Nižbor. Měl tři bratry a jednoho polorodého bratra. V době dospívání se postupně měnil charakter obce Nižbor (tehdy Nová huť) a řada mladých lidí odcházela do rozvíjejícího se Kladna a do Prahy. František Adolf Hering většinu aktivního života prožil v Praze, a cítil se především Smíchovákem. Pohyboval se v kruzích vzdělanců a měl dobré vztahy s rodinou barona Ringhoffera, jehož podnik na výrobu vagonů patřil tehdy k největším podnikům na Smíchově. Přátelil se s cestovatelem Josefem Kořenským, znal se i s Vojtou Náprstkem. V roce 1896 vydal F.A.Hering vlastním nákladem cestopisnou knížku "Cestovní upomínky z Ameriky" v tehdy významném vydavatelství J.Otto. Autor v knize píše o tom, jak se sedm v knize nejmenovaných Smíchovanů (mladý p. baron Frant. R., dva synové továrníka p. R., inženýři pp. E., B., H. a autor) vydalo na poznávací cestu po Americe u příležitosti Světové výstavy v Chicagu. Výstava byla pořádána v souvislosti s 500. výročím objevení Ameriky Krištofem Kolumbem (proto se jí také trochu lámaně říkalo Kolumbická výstava). Na cestu vyrazili 30. dubna 1893 a projeli několik velkých amerických měst, navštívili několik zajímavých přírodních památek (např. Niagarské vodopády) a prohlédli si některé významné americké podniky. Z textu knížky, která byla zpracována spíše jako podklad k veřejným přednáškám, je zřejmé, že cesta byla dobře připravena a organizována. Výprava se vrátila do Prahy 23. června téhož roku, přičemž je na nádraží vítal i Vojta Náprstek, který jejich cestu sledoval. V Americe se setkávali i s krajany, navštívili různé významné podniky a instituce, čímž získali mnoho informací o životě v Americe. Autor je velmi pečlivě shromáždil a uvedl v této knížce, která v tehdejší době měla zcela jistě významnou informační hodnotu. Dnes už je to spíše zajímavý závan z tehdejších časů. Kniha je i v digitalizované podobě uložena v Národní knihovně, což bývá u soukromých tisků málo obvyklé... Profesně se prezentoval především jako dopravní technik, zemřel v Praze dne 30. srpna 1910 ve věku padesáti sedmi let.

Zdroj: Wikipedie,  http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Adolf_Hering

 

Doporučujeme obrátit se ještě na Knihovna Národního technické muzea http://www.ntm.cz/archiv-knihovna/knihovna-ntm   nebo na Národní archiv ČR http://www.nacr.cz/  , příp. na Archiv hl. města Prahy http://www.ahmp.cz/ .

Pro zajímavost uvádíme i odkaz na článek v Národní politice, který informuje o předání vyznamenání F.A.Heringovi.

Článek v Národní digitální knihovně v systému Kramerius, na www.nkp.cz, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/29488883. Článek s názvem Vyznamenán  záslužným křížem: " Panu Frant. Heringovi, řediteli továrny barona Ringhoffera, udělil císař za osvědčené a vzorné působení rytířský řád Františka Josefa, který mu byl v úterý dopoledně policejním ředitelem p. Stejskalem připevněn na prsa v témž sále v továrně bar. Ringhoffera, v němž p. Hering před 22 roky nastoupil úřednickou svojí činnost..."

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.02.2014 14:08

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu