francouzští váleční zajatci v Josefově po bitvě u Lipska 1813

Text dotazu

Existuje nějaký fond, který by obsahoval údaje o francouzských válečných zajatcích, internovaných po bitvě u Lipska 1813 v josefovské pevnosti u Jaroměře?

Odpověď

Dobrý den,

pramen, který by byl zaměřen přímo na tuto událost v dějinách Josefovské pevnosti, ve fondu Národní knihovny není. Můžete ovšem zkusit prostudovat některé knihy, které se zabývají historií pevnosti či obdobím napoleonských válek v Čechách: Duška, Josef,Paměti c.k. pevnosti a královského svobodného města Josefova, se zřetelem k dějinám vlasti a vojenství. Jaroměř : Ratibor, 1886

Uhlíř, Jiří. Prameny a bibliografie bibliografií Jaroměře a Jaroměřska : Soupis archívních pramenů, kronik, regionálních bibliogr., ikonografií, filmografií a výběr zákl. lit. o Jaroměři a Josefovu. 1. vyd. Jaroměř : Měst. NV, 1978

Štěrba, Cyrill. Z paměti města Josefova : Od doby prehistorické až do samostatnosti státu Československého. Josefov : Fr. Večeř, 1926

Švankmajer, Milan. Čechy na sklonku napoleonských válek : 1810-1815. Vyd. 1. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004. ISBN 80-7106-677-X (váz.)

Napoleonské války a české země. editoři Ivan Šedivý [et al.]. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Historický ústav Armády České republiky, 2001. ISBN 80-7106-467-X (váz.)

Obrátit se také můžete přímo na pevnost Josefov či organizace, které s pevností spolupracují:

Pevnost Josefov: muzeum.jaromer@worldonline.cz

Klub vojenské historie Josefov: Zmílkova 98, 551 02 Josefov, tel. 607265282,
e- mail: josefov@1866.cz

Společnost Retranchement no. XVIII.: mirek.vasata@tiscali.cz

Zdroje: katalog Národní knihovny NKC (
http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-a&local_base=nkc ) http://www.sweb.cz/pevnost.josefov/
http://pevnostjosefov.wz.cz/
http://josefov.1866.cz/

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.12.2007 13:53

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu