Francis Bacon a novověká filosofie

Text dotazu

Novověká filozofie- Francis Bacon. Jeho životopis,
a co přesně znamená novověká filozofie

Odpověď

Dobrý den,
Francis Bacon se narodil 22.1.1561 v Londýně a zemřel 9.4.16269 v Highgate (dnes Londýn). Byl nejenom filozofem, ale také dosáhl vysokých úřednických postů - byl např. lordem kancléřem. Svou kritikou scholastiky a požadavkem induktivního vědeckého myšlení založeného na zkušenosti a experimentu připravoval anglický empirismus. Za cíl vědy označoval ovládnutí přírody (vědění je moc). Mezi jeho nejvýznamnější díla patří Essaye, Nová Atlantida, Nové organon.
Použitá literatura:
Universum : všeobecná encyklopedie, Díl 1. A-B. Vyd. 1.. Praha : Odeon.
2000, 738 s. ISBN 80-207-1061-2.

Další informace o jeho životě a filozofii můžete nalézt např. v knihách:
RÖD, Wolfgang. Novověká filosofie. I, Od Francise Bacona po Spinozu. Vyd.
1.. Praha : OIKOYMENH, 2001. 383 s. ISBN 80-7298-039-4.

SAPÍK, Miroslav. Novověká filozofie : (dějiny filozofického myšlení od humanizmu do 19. století - vybrané kapitoly). Vyd. 1.. České Budějovice :
Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 1999. 200 s. ISBN 80-7040-358-6.

MCGREAL, Ian P. Velké postavy západního myšlení : slovník myslitelů. V českém jazyce vyd. 2.. Praha : Prostor, 1999. 707 s. ISBN 80-7260-002-8.

KROHN, Wolfgang. Francis Bacon. München : C.H. Beck, 1987. 204 s. ISBN 3-406-32278-6.

ZŮNA, Miroslav. Francis Bacon. Praha : Svoboda, 1970. 181, [3] s.

GAUKROGER, Stephen. Francis Bacon and the transformation of early-modern philosophy [elektronický zdroj]. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2001. xii, 249 s. ISBN 9780511153044.
- elektronický zdroj znamená, že dokument je dostupný v rámci licencovaných online zdrojů NK ČR, ke kterým mají uživatelé Národní knihovny ČR přístup prostřednictvím vzdáleného přístupu z počítačů mimo NK ČR nebo na počítačích v NK ČR, více informací získáte na adrese
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3
=104 .

WALLACE, Karl R. Francis Bacon on the Nature of Man : The Faculties of Man's
Soul: Understanding, Reason, Imagination, Memory, Will, and Appetite. Urbana
: Univ. of Illinois Pr., 1967. 200 s.

BUHR, Manfred. K dějinám klasické buržoazní filozofie. Vyd. 1.. Praha :
Svoboda, 1977. 136 s.

MATTHEWS, Steven. Theology and science in the thought of Francis Bacon.
Aldershot : Ashgate, 2008. 150 s. ISBN 978-0-7546-6252-5.


Informace o dostupnosti knih v Národní knihovně získáte v online katalogu NKC na adrese http://aleph.nkp.cz/F/, v dalších českých knihovnách pak v Souborném katalogu ČR SKC na téže adrese. Zde také můžete dohledat další zdroje a knihy od Francise Bacona. Máte-li zájem o články, využijte bázi ANL opět na adrese http://aleph.nkp.cz/F/ , zdrojová periodika pak lze dohledat v Souborném katalogu periodik SKC/P.

Ukázkou Vám uvádíme následující články:
ZIEGENAUS, Anton. Bůh - člověk - svět v novověkém myšlení. In: Teologické texty. 1997, Roč. 8, č. 5, s. 158-159. ISSN 0862-6944.

MARVAN, Tomáš. The Oxford Francis Bacon IV: The Advancement of Learning ; The Oxford Francis Bacon XIII: The Instauratio Magna: Last Writings]. In:
Acta Comeniana. 15-16. Praha : Filosofia, 2002. Roč. 39-40, č. 15-16 (2002), s. 372-374. ISSN 0231-5955. ISBN 978-80-7007-291-2.

MOURAL, Josef. The Oxford Francis Bacon XV: The Essays or Counsels, Civill and Morall]. In: Acta Comeniana. 15-16. -- Praha : Filosofia, 2002. Roč.
39-40, č. 15-16 (2002), s. 374-375. ISSN 0231-5955. ISBN 978-80-7007-291-2.
 
ŠPELDA, Daniel. The Oxford Bacon, XI. The Instauratio magna, Part II : Novum organum and Associated Texts]. In: Acta Comeniana. 19. Praha : Filosofia, 2005. Roč. 43, č. 19 (2005), s. 236-242. ISSN 0231-5955. ISBN 978-80-7007-291-2.


Pojmem "novověká filozofie" se označuje evropská filozofie od pol. 16.
století do 18.století a lze v ní rozlišit tři hlavní proudy: racionalismus, empirismus a osvícenství. Více se můžete dočíst ve výše uvedených knihách, především RÖD, Wolfgang. Novověká filosofie. I, Od Francise Bacona po Spinozu ; SAPÍK, Miroslav. Novověká filozofie : (dějiny filozofického myšlení od humanizmu do 19. století - vybrané kapitoly). Samozřejmě se této problematic věnuje mnohem více knih, pro jejich dohledání využijte katalogy na adrese http://aleph.nkp.cz/F/.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.10.2010 08:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu