fotografická paměť

Text dotazu

kolik procent lidí na světě má eidetickou a kolik fotografickou, paměť?

Odpověď

Dobrý den,

eidetická paměť je jiný název pro fotografickou paměť.

"Eidetická paměť

V oblasti "psychologie paměti" se setkáváme i s termínem eidetická paměť. Co se jím rozumí?

Termín "eidetic" pochází z řečtiny, kde nacházíme slovo "eidos" - to znamená "tvorba". Eidetickou paměti se tak rozumí určitý druh senzorické paměti, která je v daném případě zaměřena na tvorbu obrazů. U dětí se např. zjistilo, že některé z nich jsou po nahlédnutí určitého obrazu s to podržet tento obraz po dobu třicet sekund v plné zřetelnosti a odečítat z takto viděného obrazu detaily. Děti s touto schopností nazýváme eidetiky. Tato eidetická paměť je též zvaná fotografická paměť. Je možné, že něco obdobného existuje i pro zapamatování si akustických podnětů, např. hudebních skladeb - viz nepředstavitelně obsáhlou hudební paměť u Mozarta, ale i Bedřicha Smetany atp., kteří byli schopni zapamatovat si celou dlouhou orchestrální skladbu a po jednom jejím slyšení ji reprodukovat s přesným rozpisem not pro všechny nástroje. Přestože je pravdou, že i dospělí lidé mohou mít mimořádnou schopnost zapamatovat si nejen celkový obraz, ale i detaily, není jisté, zda eidetická paměť i u dospělých lidí existuje."

 Vzhledem k poslední větě v citovaném odstavci tedy nelze určit počet lidí, kteří mají tuto paměť. 

Zdroj: PREISS, Marek a KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Trénování paměti a poznávacích schopností. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 205 s. Psychologie pro každého. s. 39.

 

Další doporučené odkazy a knihy k tématu:

* http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/fotograficka-pamet

*http://books.google.cz/books?id=ncFaAgAAQBAJ&pg=PA49&dq=eidetick%C3%A1+pam%C4%9B%C5%A5&hl=cs&sa=X&ei=YkJXVNPnFc3laqDQgOgM&redir_esc=y#v=onepage&q=eidetick%C3%A1%20pam%C4%9B%C5%A5&f=false

*PREISS, Marek a KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Trénování paměti a poznávacích schopností. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 205 s. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-2738-7.

Obor

Lékařství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.11.2014 14:32

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu