Formální zpracování rešerše

Text dotazu

Zajímalo by mě, zda vámi zpracované rešerše mají formální úpravu na základě normy ČSN 01 0198. Formální úprava rešerší a ČSN 01 0191. Formální úprava jednorázových bibliografických soupisů. Děkuji

Odpověď

Rešerše zpracovávané naším oddělenim referenčích služeb se po formální stránce těchto norem přidržovaly v době jejich platnosti jen částečně. Vzhledem k tomu, že u těchto rešerší se nikdy nepředpokládalo a nepředpokládá, že budou publikovány (jsou určeny pro osobní potřebu objednavatele), byly vybrány pouze ty položky, které jsou nezbytné z hlediska zpracování a dalšího použití. Uživatel dostává informaci, ze kterých zdrojů byla rešerše zpracována, všechny ostatní informace vlastně vyplňuje sám při objednávání (téma, jazyky, druh dokumentu, časové období...).
V naší knihovně jsou evidovány a uchovávány - viz databáze RES na našich stránkách http://sigma.nkp.cz/F - jen tzv. klasické rešerše (zpracované z tištěných pramenů, klasických lístkových katalogů a kartoték), tedy ty, u kterých je vyhledání záznamů náročné. Ke každé rešerši je vypracován tzv. titulní list, kde jsou uvedeny důležité údaje - název rešerše, příp. klíčová slova, evidenční číslo, typ rešerše, časové období, druhy dokumentů, jazyky, počet záznamů, datum zpracování, zpracovatel, přehled použitých zdrojů - pro případné další využití.
Pro úplnost dodáváme, že obě normy jsou již neplatné - viz informace Českého normalizačního institutu - http://www.cni.cz

Obor

Informace o knihovně

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

31.01.2008 10:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu