Fordismus

Text dotazu

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, ve které literatuře (nejlépe v českém jazyce) je možné najít podrobnější informace o systému průmyslové výroby - fordismu. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

Poprvé termín "fordismus" použil zřejmě italský filozof a publicista Antonio Gramsci ve svých Sešitech z vězení (české vydání: Gramsci, A.: Sešity z vězení. Praha : Československý spisovatel, 1959.). O fordismu se dočtete i v dalších Gramsciho dílech, např. v knize Poznámky o Machiavellim, politice a moderním státu (české vydání: Gramsci, A.: Poznámky o Machiavellim, politice a moderním státu. Praha : Svoboda, 1970.). K další literatuře, která se tímto tématem zabývá, patří:

Bauman, Z. Tekutá modernita. Praha : Mladá fronta, 2002.

Keller, J.: Sociologie, byrokracie a organizace. Praha : Sociologické nakladatelství, 1996.

Giddens, A.:  Sociologie. Praha : Argo, 1999.

 Ritzer, G.: Mcdonaldizace společnosti. Praha : Academia, 1996.

 Pavlínek, P.: Vybrané teoretické interpretace současné transformace kapitalismu. In:  Sociologický časopis. Roč.  33 (1997), č. 2, s. 41-56.

Foucault, M.: Dohlížet a trestat : Kniha o zrodu vězení. Praha : Dauphin, 2000.

Základní informace z hlediska teorie managementu najdete v publikacích:

Dědina, J. - Odcházel, J.: Management a moderní organizování firmy. Praha :
Grada Publishing, 2007.

Tureckiová, M.: Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Praha : Grada Publishing, 2004.

 Dále jsme k tématu našli i následující diplomové a bakalářské práce:

 http://is.muni.cz/th/156303/fss_b/BC-Prace-Vyskova.doc¨

 http://is.muni.cz/th/219587/fss_b/bakalarska_prace.txt

 http://is.muni.cz/th/142773/fss_m/Analyza_Harveyho_konceptu_Fordismu_a_Flexi
bilni_akumulace.txt

Rádi bychom upozornili i na bakalářskou práci Lucie Urnerové na téma Život a názory Henryho Forda (http://theses.cz/id/em67bi/22084-964832361.pdf?lang=cs;furl=%2Fid%2Fem67bi%
2F), která bohužel není dostupná online, ale měla by být přístupná v knihovně Univerzity Palackého v Olomouci.

Pomocné Vám mohou být i následující články:

http://blisty.cz/art/15039.html

http://www.sok.bz/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=49

http://www.sok.bz/index.php?option=com_content&task=view&id=215&Itemid=49

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.12.2012 14:47

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu