Fondy Národní knihovny

Text dotazu

Jak mám postupovat, když chci zjistit, jaké
knihovní celky jsou v Národní knihovně a jak jsou dostupné?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

fondy Národní knihovny a jejich jednotlivé celky jsou rozlišeny pomocí odlišných signatur. Některé celky jsou odlišeny vlastními pořádacími systémy a stavěny do samostatných knihovních celků. Přehled jednotlivých fondů a celků knihovny byl zpracován do publikace:

* Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky : od prvotisků do konce 19. století. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2006. ISBN 80-7050-456-0.

Historické fondy NK ČR jsou podrobněji popsány v knize:

* HEJNOVÁ, Miroslava. Historické fondy Národní knihovny ČR : průvodce. 1.

vyd. Praha : Národní knihovna České republiky, 2007. ISBN 978-80-7050-483-3.

Přehled archivních fondů NK ČR je k dispozici na stránkách Národní knihovny:

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_archiv_nk.htm.

Dostupnost jednotlivých signatur si můžete ověřit na stránkách Národní knihovny ČR - Zpřístupňování fondu Národní knihovny ČR podle oddělení

signatur:

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Podminky_expedice_podle_signatur&sub

menu3=112.

Jednotlivé publikace vybraných celků můžete dohledat přes Online katalog Národní knihovny ČR: http://sigma.nkp.cz/cze/nkc a Naskenované katalogy

(KATIF): http://katif.nkp.cz/.

Základní přehled tématického zaměření konkrétních celků a jejich nejvýznamnější a nejzajímavější díla naleznete ve výše zmíněném dokumentu (Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky).

Celky, které již byly zpětně zpracovány do elektronického katalogu je možné hledat pomocí vyhledávání dle signatury (např. pro Knihovnu Sv.Čecha -

signatura: 63* - z dané knihovny ovšem bylo do katalogu prozatím zpětně zpracováno okolo 750 svazků z 3000).

K některým celkům byly vypracovány Místní seznamy. Tyto dokumenty jsou určeny pro interní potřeby knihovny. Po případné dohodě s pracovníky Informací v Hale služeb NK ČR je ovšem možné do seznamů nahlédnout (pro více informací a případnou domluvu volejte Informace v Hale služeb: 221 663 + linka 248 - vyexpedování seznamů je třeba domluvit nejméně dva dny dopředu). Více informací ke katalogům tištěných fondů NK ČR opět naleznete v knize Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky.

Články a další dokumenty k některým celkům fondu NK ČR můžete dohledat v Katalogu knihovnické literatury (KKL): http://sigma.nkp.cz/cze/kkl.

Obor

Informace o knihovně

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.01.2010 10:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu