Fluoritové doly

Text dotazu

Dobrý den,
Jsem studentka 1. ročníku univerzity UJEP v Ústí nad Labem, fakulty životního prostředí. Sháním literaturu pro mou seminární práci na téma Fluoritové doly v Jílovém u Děčína.
Chtěla bych se zeptat, zda v knihovně literaturu na toto téma máte.

Odpověď

Dobrý den,

k tématu fluoritových dolů v Jílovém u Děčína byste mohla čerpat informace např. z následujících článků:

* FENGL, Milan. Fluoritový revír Jílové-Sněžník u Děčína = The fluorite district of Jílové-Sněžník u Děčína. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum, 1998, 5(4), s. 109-121. ISSN 1210-7697.

* FENGL, Milan. Fluoritový revír Jílové - Sněžník u Děčína. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum, 1998, 5(4), s. 109-126. ISSN 1210-7697.

* POKORNÝ, Richard. Fluoritové jeskyně v severních Čechách: málo známý speleologický fenomén. Vesmír, 2010, 89(2), s. 92-96. ISSN 0042-4544. Dostupné také z: http://www.vesmir.cz/clanek/fluoritove-jeskyne-v-severnich-cechach.

* FENGL, Milan. Minerály fluoritového ložiska Jílové - Sněžník u Děčína. Minerál, 1997, 5(2), s. 83-84. ISSN 1213-0710.

* FLEKNA, Miloslav. Těžba fluoritu v Jílovém u Děčína. In: Ročenka Kruhu přátel Muzea Varnsdorf: 1999-2000: vydávaná u příležitosti valné hromady 3.10.2000. Varnsdorf: Kruh přátel Muzea Varnsdorf, 2000. s. 38-40.

* VESELÝ, Miroslav. Jeskyně v masivu Děčínského Sněžníku. Terra, 1998, 4, s. 19-24.

 

Záznamy článků dohledáte v katalogu ANL, který je dostupný na adrese http://aleph.nkp.cz/F/.

Knihy, které by se týkaly těchto dolů a těžby, jsme bohužel nenašli. Můžete však zkusit využít publikace, které se věnují obecně těžbě v České republice, tyto knihy dohledáte v Souborném katalogu ČR nebo v online katalogu Národní knihovny (oba katalogy jsou dostupné na adrese http://aleph.nkp.cz/F/.  Dalším zajímavým zdrojem by pro Vás mohla Jednotná informační brána (www.jib.cz), kde v Profi hledání naleznete kategorii zdrojů z oblasti Geografie. Geologie, případně Chemie. Mineralogie. V těchto kategoriích jsou zahrnuty oborové zdroje, prostřednictvím kterých byste se mohla dostat k dalším informacím. Dále bychom vám doporučovali pro Vaše studium využívat také online Geografickou bibliografii ČR, viz http://www.geobibline.cz/cs

 

Informace, i když pravděpodobně méně odborného rázu, byste mohla získat také v periodikách zaměřených na tuto oblast Děčínska:

* Jílovská sova: měsíčník občanů a přátel Jílového u Děčína. Jílové: Městský úřad, 1991- . Dostupné také z: http://www.mujilove.cz/jilovska-sova.

* Děčínské vlastivědné zprávy: [časopis pro vlastivědu Děčínska a Šluknovska]. 2/2010. ročník XX. Děčín: Oblastní muzeum v Děčíně, 2010. 98 s.

 

Pomoci by Vám mohly také následující internetové odkazy:

http://www.ceskepodzemi.net/2010/jilove-u-decina-fluoritovy-dul/

http://www.vesmir.cz/clanek/fluoritove-jeskyne-v-severnich-cechach

http://www.hornictvi.info/histhor/lokality/jilovedc/JILOVE_D.htm

http://www.geospeleos.com/Lokality/DecinskySneznik/Clanek03.htm

http://fzp.ujep.cz/~Pokornyr/02_Clanky/2010_1.pdf

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/clanky/jeskyne-pod-sneznikem-v-peci-spravy-jeskyni-cr.html?action=print

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.05.2014 09:55

Matouš Pribyl píše:
Úterý 16.02.2021 22:22
Je vaše práce k vidění rad bych o Sněžníku pročetl více už jen mapy by byly super moc jich najít nemůžu kdyžtak díky
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu