Flexibilní forma práce

Text dotazu

Ke své bakalářské práci potřebuji data
ohledně
flexibilních forem práce v rámci EU (kokrétně mě zajímá jaký model je nejvíce
využíván, jakou věkovou skupinou a v jaké profesní sféře).

Odpověď

K vašemu tématu nabízím několik knižních a internetových pramenů:

Literatura:

Kotýnková, Magdalena: Trh práce na přelomu století. Praha, Oeconomica 2006.

Cazes, Sandrine: Flexicurity: a relevant approach in Central and Eastern Europe. Geneve, ILO 2007

Malý, Martin: Flexibilita českého trhu práce. VŠE 2004 (diplomová práce)

Labour and social issues arising from problems of cross-border mobility of international drivers in the road transport sector :

report for discussion at the Tripartite Meeting on Labour and Social Issues Arising from Problems of Cross-Border Mobility of International Drivers in the Road Transport Sector, Geneva, 2006. Geneve, ILO 2006.

Internetové odkazy:

http://www.euroskop.cz/

http://www.podnikatel.cz/clanky/flexibilni-formy-zamestnani-jsou-a-budou-trendy/

http://euroactiv. cz/socialni-politika/analyza/soudob-trendy-v-evropsk-politice-zamstnanosti--flexibiln-for

http://ihned.cz/mail/0/22225580/10111450

www.tydenik-sondy.cz ( V Česku se agenturnímu zaměstnávání daří (39/2007)

http://www.blf.cz/partner/rovne_prilezitosti. pdf

http://www.feminismus.cz (Flexibilita - výzva pro zaměstnávané i zaměstnance

http.www.strukturalni-fondy.cz (Rozvoj lidských zrojů -2.1.6 Konzistence OP RLZ s evropskou strategií zaměstnanosti.

www.business.info.cz

www.equaler.cz (Podpora adaptibility - projekt Flexibilní pracoviště)

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

19.03.2008 10:39

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu