Flexibilita pracovního trhu

Text dotazu

Dobrý den, mám už k dispozici poměrně velký seznam
literatury, ale velmi by mi pomohly další návrhy. V jedné z částí mé práce
řeším flexibilitu pracovního trhu (se zaměřením na numerickou flexibilitu)
a
její možný vliv/případně empiricky neprokázaný vliv jejího růstu/poklesu na
nezaměstnanost. Potřebovala bych tedy materiály, které bych pak mohla
vzájemně porovnat. Děkuji.

Odpověď

Níže je uvedena možná literatura pro zpracování vaší diplomové práce, i

když s otazníkem pokud jste uvedla, že máte již k dispozici poměrně velký

seznam pramenů.

Další prameny můžete dohledat v Souborném katalogu VŠE

(http://library.vse.cz) nebo v Jednotné informační bráně

(http://www.jib.cz/V?RN=448248646). Další možnosti: knihovna České národní

banky, Zastoupení Evropské komise - Evropský dům, knihovna (

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/eu_house/index_cs.htm, Ústřední

statistická knihovna Českého

statistického úřadu (http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/knihovna), CERGE

(

http://www.cerge-ei.cz/library/welcome-to-the-library), Výzkumný ústav

práce a sociálních věcí (http://www.vupsv.cz/).

 

 

Literatura:

Froy, Francesca: Breaking out of policy silos : doing more with less.

Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010.

Borochovská, Petra: Český trh práce ve světle konceptu flexicurity

[elektronický zdroj]. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v

Praze. Národohospodářská fakulta, 2008. - není volně dostupné

Cazes, Sandrine: Flexicurity : a relevant approach in Central and Eastern

Europe. Geneva : International Labour Office, 2007.

Duda, Václav: Koncept flexicurity na českém trhu práce [elektronický

zdroj]. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze.

Národohospodářská fakulta, 2006. - není volně dostupné

 

Internetové zdroje:

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_253.pdf

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/uloha.pdf

http://www.equalcr.cz/files/clanky/910/analyza_flexibilni_formy_zamestnavani_v_CR.pdf

http://kvalitazivota.vubp.cz/prispevky/flexibilita_jeji_vyhody_i_problemy-svobodova.pdf

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zamestnanost_nezamestnanost_prace

http://portal.mpsv.cz/

http://www.cnb.cz/cs/index.html

http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/news/110118_cs.htm

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

http://www.nvf.cz/rozvoj_lz/dokumenty/flexicurity.pdf

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=102&langId=en

http://www.epravo.cz/top/clanky/system-flexicurity-po-cesku-drobny-postreh-z-praxe-63161.html

http://www.voxeu.org/index.php?q=node/6332

http://samba.fsv.cuni.cz/~kotrusov/Social%20Policy/Seminars/Seminar%203/Seminar%203%20-%20text%201.pdf

http://www.economix.org/Flexicurity%20in%20Germany.pdf

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

14.06.2011 10:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu