Financování školství v ČR

Text dotazu

Píši bakalářskou práci na téma Financování
školství v ČR. V jaké literatuře mohu čerpat informace? Již pracuji s
publikací Veřejná správa a finance.

Odpověď

Dobrý den,

zasílám seznam možných zdrojů k tématu vaší práce. Další zdroje je možné hledat v Souborném katalogu VŠE na adrese https://knihovna.vse.cz/, v Souborném katalogu ČR na adrese https://aleph.nkp.cz/cze/skc, nebo prostřednictvím portálu Knihovny https://www.knihovny.cz/.

Literatura:

Ochrana, František: Veřejný sektor a veřejné finance :  financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3228-2 (brož.)

Nahodil, František: Veřejné finance v České republice. Praha : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-162-5 (brož.).

Peková Jitka, Jaroslav Pilný, Veřejná správa a finance veřejného sektoru, Praha, ASPI,2002

Urbánek V.: Financování vysokého školství, Nakladatelství Oeconomica, Praha 2007, ISBN 978-80-245-1313-3.

Tetřevová L.: Financování projektů, Professional Publishing, 2006, ISBN 80-86946-09-6

Červenka Miroslav, Soustava veřejných rozpočtů, Praha: Legas 2009, ISBN 978-80-87212-11-0

Závěrečné práce:

Nejsou volně dostupné

Dosedělová, Radka: Financování základního školství v ČR. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2007

Neprašová, Tereza: Financování základního školství v ČR. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 2008

Hrachovcová, Lucie: Financování v regionálním školství v České republice. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2008

Šabatková, Eva: Financování veřejných vysokých škol, konkrétně investičních projektů. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2009

Rúfusová, Markéta: Systém financování školství v ČR a jeho vývoj. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2011.

Právní normy:

Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). In Sbírka zákonů, Česká republika. 2008, částka 103, s. 4826-4904.

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

Internetové zdroje:

https://is.muni.cz/th/90802/esf_b/Bakalarska_prace_Kralova_Jana__Financovani_skolstvi_v_CR.pdf

https://is.muni.cz/th/99479/esf_m/DP_Horakova_Lucie__99479_.pdf 

https://sberdat.uiv.cz/rozcestnik/ 

https://www.npmk.cz/

https://www.msmt.cz/

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

18.01.2012 14:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu