Financování počáteční fáze "socialistické industrializace" v Československu

Text dotazu

Dobrý den, byl jsem kolegou odkázán na služby
"ptejte se knihovy". Jde mi o to, že mi bylo doporučeno, že je možné se na
vás obrátit s pomocí při hledání zdrojů na bakalářskou práci. Jsem
registrovaný v Národní knihovně a neumím ještě příliš pracovat s online
katalogy. Nejsem si úplně jistý, jak v nich vyhledávat. Bylo by tedy možné
se na Vás obrátit o doporučení ukázkových publikací a vypsání zdrojů, kde
hledat?
Moje téma bakalářské práce je: Financování počáteční fáze "socialistické
industrializace" v Československu v letech 1945-1953. Jedná se o rozbor
fiskální politiky v letech 1945-1953, analýza spolupráce ČSR v rámci RVHP,
důraz je kladen i na dvouletku a první pětiletku a rostoucí vliv KSČ.

Byl bych opravdu vděčný za pomoc se zdroji, kde hledat a s jakoukoliv
ukázkovou publikací k danému tématu.

Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

danému tématu se věnuje řada dobových publikací. Bylo vydáno poměrně velké množství knih věnovaných dvouletce i první pětiletce, k dispozici jsou i zdroje věnované socialistické industrializaci.

Vhodnou literaturu můžete dohledat mimo jiné prostřednictvím Online katalogu Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc, Souborného katalogu ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc a portálu Knihovny: https://www.knihovny.cz/ (vyhledávací výrazy - např: dvoulet* ; pětiletk* ; socialist* industrializ* ; socialist* hospodářstv* aj.).

Ze záznamů v Online katalogu NK ČR např. vybíráme:

*  HEUMOS, Peter. Vyhrňme si rukávy, než se kola zastaví! : dělníci a státní socialismus v Československu 1945-1968. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006. ISBN 80-7285-075-X.

*  KIESEWETTER, Bruno. Die Wirtschaft der Tschechoslowakei seit 1945. Berlin : Duncker & Humblot, 1954.

* OPAT, Jaroslav. Komunistická strana Československa v boji za výstavbu a přestavbu národního hospodářství, za socialistickou industrialisaci země (1948-1953). 1. vyd. Praha : ÚV KSČ, 1955.

* Budování socialismu - vlastenecký úkol lidu naší země : Socialistická industrialisace naší země. 1. vyd. Praha : ÚV KSČ, 1954.

* GOTTWALD, Klement. Od dvouletky k pětiletce : Výbor statí a projevů. Praha : St. tisk., 1949.

* Od dvouletky k pětiletce. Praha : nákl. vl., 1949.

*  Průběh plnění dvouletého hospodářského plánu 1947-1948 : Závěr. zpráva vlády N. shromáždění o plnění dvouletého plánu. 2. vyd. Praha : St. úř. pl., 1949.

* ZÁPOTOCKÝ, Antonín. Od dvouletky k pětiletce : rozbor hospodářské situace. V Praze : Ministerstvo informací a osvěty, 1948.

* KADLEC, Miroslav. Od dvouletky k pětiletce. Praha : Kulturní a propagační oddělení sekretariátu ÚV KSČ, 1948. 

Některé katalogizační lístky dosud nebyly zpracovány do elektronického katalogu (především se jedná o záznamy exemplářů, které jsou uloženy v Klementinu a jsou určeny k prezenční výpůjčce. V online katalogu je často uveden pouze archivní exemplář). Ověřit dostupnost prezenčního exempláře můžete prostřednictvím Naskenovaných katalogů RetrIS: https://retris.nkp.cz/.

Užitečným zdrojem by pro Vás mohla být i "Retrospektivní článková bibliografie 1945-1952" (kartotéka) - https://text.nkp.cz/sluzby/retrospektiva1945-1952. Tato výběrová článková bibliografie je dostupná v Referenčním centru NK ČR.

Protože kartotéka není uložena přímo v Referenčním centru, je třeba domluvit expedici požadovaných částí bibliografie alespoň den  předem před chystanou návštěvou Referenčního centra.

Další vhodnou literaturu můžete dohledat mimo jiné prostřednictvím katalogu Knihovny Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR: http://www.usd.cas.cz/knihovna/

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.03.2012 09:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu