Finanční zdraví, bonita, rating

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych vás poprosit o vysvětlení rozdílu v pojmech finanční zdraví,
bonita a rating - vše ve vztahu k obci, popř. vás požádat, zda byste mne
mohli odkázat na relevantní literaturu.

Odpověď

Finanční zdraví = rentabilita + likvidita

                                    =  uspokojivá finanční situace

Za finančně zdravý podnik je možné považovat takový podnik, který je v

danou chvíli perspektivně schopen naplňovat smysl své existence.

Valach, Josef: Finanční řízení podniku. Praha, Ekopress 1999. ISBN

80-86119-21-1 (brož.)

Bonita - odráží míru schopností, možností nebo kvalit. Ve finančnictví

charakterizuje schopnost dlužníka dostát svým finančním závazkům.

Žák, Milan: Velká ekonomická encyklopedie. Praha, Linde 2002. ISBN

80-7201-381-5 (váz.)

Wikipedie

Rating = nezávislé hodnocení různých subjektů a jejich přibližné srovnání.

Nejčastěji se hovoří o úvěrovém ratingu, který vyjadřuje důvěryhodnost

dlužníka  nebo cenného papíru, a který udělují ratingové agentury.

Vinš, P.: Rating. Praha, Beck 2005.ISBN 80-7179-807-X (brož.)

                                                                           

                                                                          

                                                                          

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

11.04.2012 08:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu