Finanční krize

Text dotazu

Dobrý den,
píši bakalářskou práci na téma, které jsem napsal do předmětu. Potřebuji
získat co nejvíce informačních zdrojů s tím, že bych se chtěl zaměřit na
počátek krize roku 2001 (prasknutí dotcom bubliny) a roli fiskální a
monetární v zapříčinění, prohloubení a prodloužení krize.

Odpověď

Dobrý den,

v níže uvedeném seznamu najdete možné zdroje k vaší bakalářské práci. Další lze dohledat v Souborném katalogu VŠE (https://katalog.vse.cz/) nebo na portálu Knihovny (https://www.knihovny.cz/). Pokud jste studentem VŠE nebo externím uživatelem knihovny můžete využít i elektronické zdroje - https://knihovna.vse.cz/zdroje/.

Literatura:

Huerta de Soto, Jesús: Peníze, banky a hospodářské krize. Praha : ASPI : Liberální institut, 2009. ISBN 978-80-86389-54-7 (Liberální institut : váz.)

Caprio, Gerard: Financial liberalization :  how far, how fast? Cambridge : Cambridge University Press, 2001. ISBN 0-521-80369-1 (váz.)

Tirole, Jean: Financial crises, liquidity, and the international monetary system. Princeton : Princeton University Press, c2002. ISBN 0-691-09985-5 (váz.)

Eichengreen, Barry J.: Financial crises and what to do about them. Oxford : Oxford University Press, 2002. ISBN 0-19-925743-4 (váz.)

Hunter, William C.: Asset price bubbles :  the implications for monetary, regulatory, and international policies. Cambridge : MIT Press, c2003. ISBN 0-262-08314-0

Acharya, Viral V.: Regulating Wall Street :  the Dodd-Frank Actand the new architecture of global finance. Hoboken : John Wiley & Sons, 2011. ISBN 978-0-470-76877-8 (váz.)

Annunziata, Marco: The economics of the financial crisis :  lessons and new threats. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2011. ISBN 978-0-230-28281-0 (váz.)

Cassis, Youssef: Crises and opportunities :  the shaping of modern finance. Oxford : Oxford University Press, 2011. ISBN 978-0-19-960086-1 (váz.)

Eichengreen, Barry J.: Exorbitant privilege :  the rise and fall of the dollar . Oxford : Oxford University Press, 2011. ISBN 978-0-19-959671-3 (váz.)

Elson, Anthony: Governing global finance :  the evolution and reform of the international financial architecture. New York : Palgrave Macmillan, 2011. ISBN 978-0-230-10378-8 (váz.)

Hartcher, Peter: Bubble man :  Alan Greenspan & the missing 7 trillion dollars. New York : W.W. Norton, 2006. ISBN 0-393-06225-2 (váz.) 978-0-393-06225-0

Bonner, William: Empire of debt :  the rise of an epic financial crisis. Hoboken : John Wiley & Sons, c2006. ISBN 0-471-73902-2 (váz.)

Dvořák, Pavel: Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. Praha : Beck, 2008. ISBN 978-80-7400-075-1 (brož.)

Soros, George: Nové paradigma pro finanční trhy : úvěrová krize 2008 a co dál. Praha : Evropský literární klub : Vyšehrad, 2009. ISBN 978-80-7021-997-3 (Vyšehrad : váz.)

Elson, Anthony: Governing global finance :  the evolution and reform of the international financial architecture. New York : Palgrave Macmillan, 2011. ISBN 978-0-230-10378-8 (váz.)

Engel, Kathleen C.: The subprime virus :  reckless credit, regulatory failure and next steps. Oxford : Oxford University Press, 2011. ISBN 978-0-19-538882-4 (váz.)

Engelen, Ewald: After the great complacence :  financial crisis and the politics of reform. Oxford : Oxford University Press, 2011. ISBN 978-0-19-958908-1 (váz.)

Kohout, Pavel: Finance po krizi : Evropa na cestě do neznáma. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4019-5 (brož.).

Kohout, Pavel: Finance po krizi : důsledky hospodářské recese a co bude dál. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3583-2 (brož.)

Roubini, Nouriel: Crisis economics : a crash course in the future of finance. London : Penguin Books, 2011. ISBN 978-0-141-04593-1 (brož.)

Roubini, Nouriel: Krizová ekonomie :  budoucnost finančnictví v kostce. Praha : Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-4102-4 (brož.)

Thomas, Lloyd Brewster: The financial crisis and federal reserve policy. New York : Palgrave Macmillan, 2011. ISBN 978-0-230-10846-2 (váz.)

Gup, Benton E.: The financial and economic crises :  an international perspective. Cheltenham : Edward Elgar, 2010. ISBN 978-1-84844-666-3 (váz.)

Stiglitz, Joseph E.: Freefall :  America, free markets, and the sinking of the world economy. New York : W.W. Norton, 2010. ISBN 978-0-393-07596-0 (váz.)

Woods, Thomas E.: Krach :  příčiny krize a nápravná opatření, která ji jen zhoršují. Praha : Dokořán, 2010. ISBN 978-80-7363-273-1 (váz.)

Foster, John Bellamy: Velká finanční krize :  příčiny a následky. Všeň : Grimmus, 2009. ISBN 978-80-902831-1-4 (brož.)

Závěrečné práce obhájené na VŠE:

Voráček, Lukáš: Příčiny a souvislosti globální finanční krize. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů, 2010

Valeš, Tomáš. Finanční krize ve světě - detekce, průběh, příčiny a analýza aplikovaných řešení. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2010

Šimíček, Petr: Důvody vzniku bublin na kapitálových trzích. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2010

Kapitolová, Petra: Širší kontext hypoteční krize v USA. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů, 2010

Suk, Jiří: Monetární politika USA na pozadí současné finanční krize. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů, 2011

Počárovská, Alena: Srovnání Velké hospodářské deprese a současné finanční a ekonomické krize. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů, 2011

Peprný, Radim. Finanční krize, její příčiny a formy řešení v ČR. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů, 2011.

Bednář, Jiří: Komparace světových krizí a jejich dopadů na Českou republiku. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů, 2012

Cimala, Petr. Finanční krize a její dopady na vývoj hrubého domácího produktu USA. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2012

Klíč, Dalibor: Vývoj monetární politiky Evropské centrální banky v kontextu finanční krize. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2011

Korčomacha, Světlana: Dopady finanční krize na veřejné finance v ČR. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2011

Kratochvíl, Jan: Vliv současné krize na zadlužení vyspělých zemí. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů, 2011

Nováková, Jana: Regulace finančního trhu v EU a v USA po vzniku finanční krize. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2011

Internetové zdroje:

https://www.cnb.cz/cs/verejnost/servis-pro-media/vystoupeni-konference-seminare/prezentace-a-vystoupeni/
https://www.blisty.cz/topics/296
https://euroskop.cz/
https://www.ceskenoviny.cz/ekonomika/
https://www.e15.cz/finexpert/

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

11.04.2012 08:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu