Finanční analýza neziskové organizace

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych se na Vás obrátila s dotazem ohledně vhodné literatury, která by se zaměřovala obecně na finanční analýzu neziskové organizace či municipální firmy. Jde mi o literaturu, která se týká finanční analýzy v neziskovém sektoru, nikoli v sektoru ziskovém. Doposud jsem našla knihy Finanční analýza municipální firmy od Ivany Kraftové s ISBN 80-7179-778-2 a Finance územní samosprávy od Jitky Pekové s ISBN 978-80-7357-614-1. Zajímalo by mě, zda existují ještě další autoři, kteří by se touto problematikou zabývali, či zda od paní Pekové není nějaká vhodnější kniha. Nepodařilo se mi totiž u jejich knih dohledat všechny obsahy. Velmi Vám děkuji za pomoc.

Odpověď

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu z fondu VŠE. Velká část z níže uvedených dokumentů má k dispozici volně přístupné plné texty nebo alespoň naskenované obsahy. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 

Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz) doporučuji použít např. termíny:

neziskové organizace

neziskový sektor

veřejná správa

veřejný sektor

finanční analýza

financování

 

Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE

Boukal, Petr a kol. Ekonomika a financování neziskových organizací. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2007. 89 s. ISBN 978-80-245-1293-8.

Boukal, Petr. Nestátní neziskové organizace: (teorie a praxe). Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2009. 303 s. Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-80-245-1650-9.

Hyánek, Vladimír, Škarabelová, Simona a Řežuchová, Markéta. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů: metody, problémy, řešení. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2005. 40 s. ISBN 80-239-5262-5.

Kraftová, Ivana. Finanční analýza municipální firmy. Praha: C.H. Beck, 2002. xii, 206 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-778-2.

Peková, Jitka a Jetmar, Marek. Veřejný sektor - řízení a financování. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 485 s. ISBN 978-80-7357-936-4.

Peková, Jitka, Pilný, Jaroslav a Jetmar, Marek. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: ASPI, 2008. 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5.

Peková, Jitka. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 587 s. ISBN 978-80-7357-614-1.

Peková, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha: Management Press, 2004. 375 s. ISBN 80-7261-086-4.

Peková, Jitka. Veřejné finance: teorie a praxe v ČR. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 642 s. ISBN 978-80-7357-698-1.

Rektořík, Jaroslav a kol. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3., aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 188 s. ISBN 978-80-86929-54-5.

Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

Čermáková, Hana. Analýza financování nestátní neziskové organizace. Praha, 2011. Vedoucí práce Pavel Mikan.

Peroutková, Barbora. Analýza financování neziskové organizace. Praha, 2011. Vedoucí práce Petr Boukal.

Piskoř, Martin. Strategická analýza neziskové organizace. Praha, 2012. Vedoucí práce Hana Vávrová.

Polcarová, Linda. Analýza financování neziskových organizací. Praha, 2008. Vedoucí práce Hana Vávrová.

Sloupová, Karolina. Analýza hospodaření občanského sdružení Ledovec. Praha, 2013. Vedoucí práce Petr Boukal.

Stárková, Kateřina. Analýza hospodaření obecně prospěšných společností v konkrétních podmínkách Domova Sue Ryder, o.p.s.v letech 2006 - 2009. Praha, 2011. Vedoucí práce Hana Takáčová.

Svobodová, Lucie. Analýza zdrojové soběstačnosti NNO v kultuře. Praha, 2012. Vedoucí práce Petr Boukal.

Valterová, Hana. Ekonomická analýza neziskové organizace. Praha, 2010. Vedoucí práce Hana Vávrová.


 

Další příklady literatury k tématu naleznete také např. v archivu „Ptejte se knihovny“ zde:

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2012/kteri-autori-se-zabyvaji-ekonomikou-neziskovych-organizaci-a-jejich-knihy/?searchterm=neziskov%C3%A1

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

15.11.2013 13:29

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu