finanční analýza firmy

Text dotazu

Dobrý den, chtěl bych vás požádat o vyhledání informací týkajících se finanční analýzy podniku Čedok a.s. Předem velice děkuji.

Odpověď

Dobrý den, k uvedenému tématu Vám můžeme doporučit pouze literaturu týkající se finanční analýzy obecně, jejího zpracování, metod atd. Potřebné zdroje s informacemi o finančním zázemí podniku Čedok a.s. (např. účetní výkazy, výroční zprávy, statistiky apod.) nemáme k dispozici, firma tyto dokumenty nezveřejňuje ani na svých stránkách.

Na Vysoké škole ekonomické v Praze byly v minulých letech obhájeny již dvě práce s tímto tématem - Finanční analýza Čedoku, a.s. (2008) a Finanční analýza podniku cestovního ruchu (2007). Z nich byste mohl získat inspiraci, jak Vaše téma zpracovat. Záznamy obou prací jsou dostupné ze Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz/aleph/), plný text je možný zobrazit pouze z počítačů VŠE nebo přes rozhraní Databáze kvalifikačních prací VŠE (https://www.vse.cz/vskp/). Doporučili bychom Vám využít i další zdroje knihoven VŠE (http://ciks.vse.cz/) nebo knihovny CERGE-EI (http://www.cerge-ei.cz/library/), zejména online databáze, např. databáze Anopress nebo Patria plus můžete použít pro vyhledávání informací o finančních trzích, ekonomické statistiky, odborné komentáře, hodnocení, prognózy, odhady analytiků atd. užitečné pro zvolené téma. Přehled databází a dalších zdrojů z oblasti ekonomie naleznete na portálu Econlib (http://www.econlib.cz/).

Dokumenty zabývající se finanční analýzou obecně:

1) KONEČNÝ, Miloš. Finance podniku. Brno: PC-DIR Real, 2000. 77 s. ; 21 cm. ISBN 80-214-1692-0.
2) KONEČNÝ, Miloš. Finanční analýza : studijní opora pro distanční studium. Brno: Sting, 2008. 77 s. : il. ; 30 cm. ISBN 978-80-86342-76-4 (brož.)
3) RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi. Praha : Grada, 2008. 120 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-80-247-2481-2 (brož.)
4) MRKVIČKA, Josef; KOLÁŘ, Pavel. Finanční analýza. Praha : ASPI, 2006. 228 s.: il. ; 30 cm. ISBN 80-7357-219-2.
5) KISLINGEROVÁ, Eva; HNILICA, Jiří. Finanční analýza : krok za krokem. Praha : C.H. Beck, 2005. 137 s. : il. ; 24 cm + 1 CD. ISBN 80-7179-321-3 (brož.)
6) HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza firmy. Praha : ASPI, 2008. 208 s. : il. ; 21 cm. ISBN 978-80-7357-392-8 (brož.)
7) MACEK, Jan; KOPEK, Rudolf; KRÁLOVÁ, Jitka. Ekonomická analýza podniku. V Plzni : Západočeská univerzita v Plzni, 2006. 157 s. : il. ; 22 cm. ISBN 80-7043-446-5 (brož.)
8) SYNEK, Miloslav. Ekonomická analýza. Praha : Oeconomica, 2003. 79 s. ; 30 cm. ISBN 80-245-0603-3 (brož.)
9) GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 1997. 197 s. ISBN 80-206-0434-0.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.03.2009 15:34

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu