Finance, financování

Text dotazu

Dobrý den,
 potřebuji zjistit v odborném slovníku pojmy finance, financování. Uveďte prosím přesný název knihy, vydání, ISBN a autora. Děkuji!

Odpověď

Dobrý den,

pojem finance je vykládán následovně: " v úzkém pojetí kapitál v peněžní formě, fondy půjčované nebo vypůjčované prostřednictvím finančních trhů nebo institucí. V běžném užití označení pro peněžní prostředky podniků, organizací, bank, států.
Převzato z publikace: BENEŠ, Václav a kolektiv. Bankovní a finanční slovník.
Vyd. 1.. Praha : Svoboda-Libertas, 1993. 157 s. ISBN 80-205-0357-9 .

Též: "Peněžní vztahy vznikající při hospodářské činnosti státu (veřejné finance), peněžní vazby vznikající při činnosti soukromých podnikatelských subjektů (soukromé finance).
Obecné označení pro peníze, majetek, majetkovou či hospodářskou situaci, státní rozpočet, apod. ; finanční vztahy, jimiž dochází k tvorbě, rozdělování a používání peněžních fondů nebo peněžního kapitálu; vyjadřují vztahy mezi podnikajícími subjekty při získávání, znovurozdělování a používání peněžních prostředků. Tvorba, rozdělování a užití peněžních fondů, peněžního kapitálu, tvoří ve zbožní výrobě relativně samostatné stránky reprodukčního procesu; uskutečňují se při realizaci peněžní, při tvorbě, používání a znovurozdělování peněžních důchodů a úspor obyvatelstva, podniků, družstev, státu a jiných veřejných orgánů. Základem celého procesu tvorby, rozdělování a užití peněžních fondů (peněžního kapitálu) je tvorba peněz, resp. Znaků peněz, bankovek, státovek, depozitních peněz."
Převzato z publikace: PELC, Vladimír. Encyklopedický slovník podnikatele. Vyd. 1.. Praha : Grada, 1995. 332 s. ISBN 80-7169-209-3.

Financování: "obstarávání peněžních prostředků ve formě vlastního a cizího kapitálu. Podle původu prostředků se rozlišuje vnější (externí) a vnitřní (interní) financování., podle práv. postavení  původce kapitálu financování z vlastních a cizích zdrojů. Kombinací obou forem financování vznikají 1)a. vnější financování z účastí nebo vkladů, které přináší podniku vlastní kapitál; b. vnější financování z cizích zdrojů (úvěrů), v jehož případě se podnik zadlužuje; 2)a.vnitřní financování z vlastních zdrojů, z nerozděleného zisku; b. vnitřní financování z cizích zdrojů, z rezerv, které jsou soustředěny pro výplaty oprávněným věřitelům.
Převzato z publikace: Universum : všeobecná encyklopedie. Vyd. 1.. Praha :
Odeon, 2000-2001. 10 sv.  ISBN 80-207-1060-4 (soubor : váz.) .

Záznam publikací můžete dohledat v online katalogu Národní knihovny (NKC) na adrese: https://aleph.nkp.cz/cze/nkc 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.12.2009 15:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu