Fimfárum Jan Werich

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč Jan Werich napsal Fimfárum. Zda -li měl nějaký podnět, bylo někomu věnováno,...

Odpověď

Předně doporučuji publikaci Věry Vařejkové Pohádkové Fimfárum Jana Wericha,  která uvádí  jako  důvody k napsání osobní situaci (zákaz vystupování, nemoc) a jako  inspiraci Soupis českých pohádek Václava Tilleho. (Tille, Václav. Soupis českých pohádek. Praha: Česká akademie věd a umění, 1929. 619 s. Rozpravy České akademie věd a umění; Třída 3, č. 66.)

VAŘEJKOVÁ, Věra. Pohádkové Fimfárum Jana Wericha.  Brno: Masarykova univerzita, pedagogická fakulta, 1996. ISBN 80-210-1211-0. Signatura SVK PK: 391A35698

Týž názor publikuje ve své stati Petr Hora: „… domníváme se, že hlubší zájem o pohádkové látky, jak sám sdělil Jiřímu Janouškovi, v něm vzbudil Tilleho Soupis českých pohádek, z něhož také čerpal syžety svých autorských pohádek souboru Fimfárum“.

HORA, Petr. O nejasném počtu soch jednoho sousoší, ale hlavně o pohádce Fimfárum v autorské adaptaci Jana Wericha. In: Eurolitteraria & Eurolingua 2007. Liberec: Technická univerzita, 2008, s. 117-121. ISBN 978-80-7372-292-0. Dostupné též online  <https://kcl.fp.tul.cz/attachments/209_Eurolingua_2007.pdf> https://kcl.fp.tul.cz/attachments/209_Eurolingua_2007.pdf

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Datum zadání dotazu

15.01.2015 15:49

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu