Ferdinand Kindermann von Schulstein

Text dotazu

Dobrý den, mohli byste mi prosím doporučit dostatek
literatury k osobnosti biskupa Ferdinanda Kindermanna von Schulstein (žil v
letech 1740-1801). Mockrát Vám děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

nevíme, jaké množství literatury je pro vás dostačující, budeme se tedy řídit pravidly služby Ptejte se knihovny (http://www.ptejteseknihovny.cz/o-teto-sluzbe ).

Informace k osobnosti biskupa a pedagoga Ferdinanda Kindermanna můžete nalézt například v následujících publikacích a článcích:

knihy:

* FELBINGER, Johann Ignaz. Felbiger a Kindermann : reformátoři lidového školství. 1. vyd. V Praze : Státní pedagogické nakladatelství, 1986. (kniha obsahuje bibliografické odkazy)

* HANZAL, Josef. Ferdinand Kindermann : (1740-1801) : školský reformátor a osvícenský duchovní. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998.

ISBN 80-7192-366-4. (kniha obsahuje bibliografické odkazy)

* WINTER, Eduard. Ferdinand Kindermann Ritter von Schulstein (1740/1801), der Organisator der Volksschule und Volkswohlfahrt Böhmens : ein Lebensbild nach archivalischen Quellen. Augsburg : Johannes Stauda, 1926.

články:

* Jubileum týdne věnované biskupovi Ferdinandu Kindermannovi. Deník Litoměřicka. roč. 4, č. 225 (19960925), s. 6. ISSN 1210-6291.

* HANSOVÁ, Jarmila. Škola ve Zlaté Koruně. Jihočeský sborník historický. České Budějovice : Jihočeské muzeum. 71 (2002), s. 44-68.

* ŠULCOVÁ, Jarmila. Vzorná škola v Kaplicích. Česká škola. roč. 2, č. 9 (1995/96), s. 14.

Heslo "Ferdinand Kindermann ze Schulenstein" obsahuje také celá řada encyklopedií a biografických slovníků (např. Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. Praha : Otto, 1888-1909.; Wurzbach, Constant von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich :

enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und in seinen Kronländern gelebt haben. Wien : Zamarski [et al.], 1856-1891.; PODLAHOVÁ, Libuše. 1+100 osobností pedagogiky a školství v českých zemích. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. ISBN 80-244-0313-7 aj. - viz World Biographical Information System (licencovaná databáze dostupná v NK ČR)

Další literaturu k tématu můžete dohledat prostřednictvím Online katalogu Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc , Souborného katalogu ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc , Jednotné informační brány: http://www.jib.cz/ či článkové databáze ANL: http://aleph.nkp.cz/cze/anl .

Využít můžete také katalog Národní pedagogické knihovny Komenského: http://www.npkk.cz/ a databáze Historického ústavu AV ČR: http://biblio.hiu.cas.cz/ .

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.05.2011 07:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu