FERDINAND CHOTĚŠOVSKÝ

Text dotazu

Vážení, dámy a pánové,
obracím se na Vás s další prosbou. Jedná se mi o zjištění, zda pan FERDINAND CHOTĚŠOVSKÝ, majitel, resp. spolumajitel v letech cca 1928-1942 vilky v Černošicích, Husova ulice 838 (dříve Jiráskova ulice), pocházel z rodiny emigrantů z Ruska či Ukrajiny ?

Odpověď

Dobrý den,

k osobě Ferdinanda Chotěšovského jsme bohužel v našich biografických ani dalších zdrojích nenalezli žádné informace. Pokud byste měl zájem pátrat dále, domníváme se, že úspěšnější budete při využití fondů uložených v archivech.

Z archivních fondů byste mohl využít zejména starší archivy obcí Černošice a Dolní Mokropsy, které jsou uloženy ve Státním okresním archivu Praha - západ www.soapraha.cz , přehled fondů a sbírek podle míst vzniku je možné nalézt v archivu.

Bližší informace o jednotlivých archivech, včetně informací o přístupnosti, je možné získat prostřednictvím databáze Archivních fondů a sbírek v České republice na stránkách Ministerstva vnitra ČR (http://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr/Default.aspx,  do pole Název fondu (sbírky) můžete zadat klíčová slova černošice nebo mokropsy.

Archivy obcí mohou obsahovat velmi užitečné dokumenty jako matriční knihy, knihy cizinců apod. Do matrik uložených v archivech, tzv. neživých matrik, mohou nahlížet všichni občané ČR, živé matriky (pokrývají asi 100 let) uložené na pověřených obecních či městských úřadech jsou přístupné pouze přímým potomkům.

Dalším zdrojem, který by Vám mohl poskytnout potřebné informace, mohou být seznamy a registry ruských a ukrajinských emigrantů (evidence může být dělená podle okresů). Mohly by Vám pomoci zejména archivní fondy Ministerstva zahraničních věcí (viz opět databáze Archivní fondy a sbírky v ČR):

Název archivu: Ministerstvo zahraničních věcí - Ruská pomocná akce, Praha (1920 - 1939) Uloženo v archivu: Národní archiv Místo vzniku fondu (sbírky): Praha Časový rozsah: 1920-1939. Metráž: 57 bm zpracováno (z toho 57 bm inventarizováno), 0 bm nezpracováno. Přístupnost: Archivní soubor je přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky): Ministerstvo zahraničních věcí - ruské oddělení, sekce II/2 (1920-1939) Tematický popis: Státní výpomoc, podpůrné akce, emigrace, přistěhovalectví, vystěhovalectví, státní občanství; mezinárodní a československé pomocné akce hladovějícím v Rusku a ruským emigrantům, udělování víz ruským a ukrajinským emigrantům a příslušníkům SSSR, vystěhovalectví čs. občanů do Sovětského svazu Archivní pomůcky: HAIN Z.-HELEŠICOVÁ V.-KUTOVÁ J-MACHATKOVÁ R.: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ - RUSKÁ POMOCNÁ AKCE 1920 - 1939. Inventář, 1972, s. 133, ev.č. 653.

Název archivu: Ministerstvo zahraničních věcí, Vídeň (1848 - 1918) Uloženo v archivu: Národní archiv. Místo vzniku fondu (sbírky): Vídeň. Časový rozsah: 1848-1918 Metráž: 8,63 bm zpracováno (z toho 8,63 bm inventarizováno), 0 bm nezpracováno. Přístupnost: Archivní soubor je přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky): Ministerstvo císařského domu a zahraničních věcí (Ministerium des kaiserlichen Hauses und des Äussern) 1848-1918 Tematický popis: Správa státu v období konstituční monarchie, amnestie, anarchismus, anexe, ozbrojené síly jednotlivých zemí, banky, celní úřady, celnice, nekatolické církve, nekatolíci, demonstrace, manifestace, divadlo, divadelní věda, emigrace, státní hranice, zastupitelské úřady, konkordát, kostely, modlitebny, československé zahraniční vojsko, legie, opera, literatura, literární věda, lidová slovesnost, společenské organizace, korporace, spolky, panslavismus, paroplavba, okupace, sjezdy, sokolské hnutí, politické organizace, politické strany, školství, pedagogika, šlechta, telegrafie, telegrafní přístroje, tisk, válka, výstavy, železniční doprava, železnice Archivní pomůcky: BIMAN S.-SAKAŘOVÁ A.-ŠPIRITOVÁ A.: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VÍDEŇ (1537)1866 - 1918, DÍL I.. Inventář, 1986, s. 260, ev.č. 1248. BIMAN S.-SAKAŘOVÁ A.-ŠPIRITOVÁ A.: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VÍDEŇ (1537)1866 - 1918, DÍL II.. Inventář, 1986, s. 529, ev.č. 1249.

Anastazie Kopřivová ve své publikaci Ruští emigranti ve Všenorech, Mokropsech a Černošicích také uvádí zajímavé informace ohledně evidence ruských emigrantů:

Základním archivním dokumentem, jehož zpracování umožňuje zkoumat dané území a analogicky přenášet některé závěry výzkumů i na nejbližší okolí a předcházející dobu, je unikátní "Kniha zahraničních obyvatel Horních Černošic". Každý cizinec (nejen Rus, ale jakýkoli jiný cizinec), který hledal ubytování k déletrvajícímu pobytu, ať to bylo v hotelu, penzionu nebo soukromí, se musel povinně přihlásit k pobytu a zaregistrovat se na místní četnické stanici. Tam byly jeho osobní údaje zapsány do registrační knihy. Registrační kniha Horních Černošic je uložena v Státním okresním archivu Praha-západ. Je to velký silný sešit v tvrdých deskách a zápisy zachycují jedenáct let od začátku ledna 1925 do konce prosince 1935. Bohužel chybí předcházející kniha, v níž bylo zachyceno období let 1922-1924, tj. počáteční období pobytu emigrantů z Ruska v tomto kraji. Do registrační knihy se zapisovaly také informace o dalších rodinných příslušnících (manželka, děti), pokud se s nimi cizinec společně ubytoval. U data odhlášení pak byla uváděna také adresa příštího pobytu.

Použité zdroje:

* Emigrace z Ruska v meziválečném Československu: prameny v českých, moravských a slezských archivech / sestavili Václav Podaný a Hana Barvíková. Praha: Archiv Akademie věd České republiky, 2000. 490 s.; 21 cm. (Práce z dějin Akademie věd = Studia historiae Academiae scientiarum bohemicae. Řada B, ISSN 0323-1313 ; sv. 15). ISBN 80-86404-01-3.

* KOPŘIVOVÁ, Anastazie. Ruští emigranti ve Všenorech, Mokropsech a Černošicích (20. a 30. léta XX. století). Praha : Národní knihovna ČR, Slovanská knihovna, 2003. 49 s. : il. ; 21 cm. ISBN 80-7050-425-0.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.02.2011 10:08

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu