Felix de la Cámara

Text dotazu

kde je možné sehnat fotografie Felixe de la Cámara
a další informace o jeho životě,dále informace o divadle Komedia a Apollo z
let 1925-1935.

Odpověď

Dobrý den,

podrobnější informace o životě Felixe Achillea de la Cámara by měly být obsaženy v následujících slovnících a publikacích (mohou obsahovat i vyobrazení de la Cámara):

* Frabša, František S. Čeští spisovatelé dnešní doby: životopisná data a úplný seznam literárních děl několika set žijících spisovatelů. Praha:
Lidová tribuna : Rosendorf, 1923. 159, 1 s. : 34 obr. příl. ; 8°

* Masarykův slovník naučný : lidová encyklopedie všeobecných vědomostí.
Praha : Československý kompas, 1925-1933. 7 sv. : il. ; 27 cm.

* Ottův slovník naučný nové doby : dodatky k Velikému Ottovu slovníku naučnému / redakci vede B. Němec. V Praze : J. Otto : 1930-1943. 12 sv. :
il., mapy ; 25 cm.

* Vopravil, J. Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře :
(anagramů, kryptonymů, značek, jmen původních, přijatých, dvojitých, polatinštělých atd.). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 1540 s. ; 25 cm.

* Biografický slovník českých zemí / Historický ústav AV ČR. Praha : Libri, 2004-. 12-  sv. ; 27 cm

* NAKONEČNÝ, Milan. Novodobý český hermetismus. 2., přeprac. a rozš. vyd.
Praha : Eminent, 2009. 362 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm. ISBN 978-80-7281-327-8.

* České horory / připravili Jan Hlaváč a Jiří Knotek ; [ilustroval Jan Gabler]. -- Praha : Plejáda, 2001. -- 213 s. : il. ; 25 cm. ISBN 80-902781-5-9.

[S průběžně zařazenými medailonky autorů zastoupených v antologii.]
-> Karel Babánek ; Metoděj Havlíček Tišnovský ; Václav Rodomil Kramerius
-> ;
Josef Karel Šlejhar ; Karel Jaromír Erben ; Jaroslav Havlíček ; Jiří Karásek ze Lvovic ; Felix Achilles de la Cámara ; Josef Jiří Kolár ; Jan Havlasa ; Jakub Arbes ; Joe Hloucha ; Ladislav Klíma ; Karel Švanda ze Semčic ; Václav František Elznic

Přímo k divadlu Komedia jsme nalezli pouze jediný článek v databázi ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících
(http://aleph.nkp.cz/cze/anl):

* ŠORMOVÁ, Eva. Divadlo Komedia : (Praha 1923 - 1927). In: Divadelní revue.
-- ISSN 0862-5409. -- Roč. 4, č. 4 (1993), s. 72-73.

Další informace k divadlům Komedia a Apollo byste mohl nalézt v publikacích týkajících se dějin českého divadla:

* Dějiny českého divadla. 4. [díl], Činoherní divadlo v Československé republice a za nacistické okupace / [Jan Brabec ; red. obr. části Eva Šormová]. Praha : Academia, 1983 (TZ 2). 706 s. : obr., fot. (některé barev.), pl. ; 28 cm.

* Divadlo ČSR - dějiny - rok 1918-1945 - publikace obrazové

* CÍSAŘ, Jan. Přehled dějin českého divadla. V Praze: Akademie múzických umění, 2006. 314 s. ; 24 cm. ISBN 80-7331-072-4. Obsahuje: část I. Od počátků do roku 1861. Část II. Od roku 1862 do roku 1945

Další informace by Vám mohl poskytnout také Divadelní ústav, který má k dispozici Historickou kartotéku (články o českém i světovém divadle z vybraných novin a časopisů od r. 1851 do r. 1989), http://www.divadelni-ustav.cz/bibliografie.asp#historie - viz přehled bibliografií níže na stránce.

Užitečné články byste mohl nalézt i prostřednictvím digitální knihovny Národního filmového archivu (http://kramerius.nfa.cz:8081), která zpřístupňuje plné texty digitalizovaných periodik zaměřených na film a kinematografii. Všimli jsme si, že na její úvodní straně je zobrazen náhled titulní strany Filmové Prahy z 14.12.1923 (http://kramerius.nfa.cz/kramerius/handle/ABC135/102886), která čirou náhodou uveřejňuje fotografii de la Cámara. Z důvodu omezení autorským zákonem však může být tento dokument zobrazen pouze v knihovně Národního filmového archivu.

V digitální knihovně NFA je možné v omezené míře i vyhledávat, na jednoduchý dotaz cámara nám bylo vráceno asi 130 výsledků (můžete vyzkoušet i komedia nebo apollo). Součástí záznamů je i krátký úryvek z článku, který zadané klíčové slovo obsahuje, tímto způsobem si můžete ověřit relevanci nalezeného záznamu k Vašemu dotazu. Plné texty jsou ovšem v souladu s autorským zákonem opět přístupné pouze v knihovně NFA. 

Národní knihovna má také svoji digitální knihovnu Kramerius (http://kramerius.nkp.cz), která kromě některých filmových časopisů zpřístupňuje i starší čísla denního tisku. Vyhledávat zde můžete podobným způsobem jako v digitální knihovně NFA, přístup k plným textům periodik vydaných po r. 1890 je v souladu s autorským zákonem také omezen pouze na počítače v NK ČR. 

Některé zajímavé informace byste mohl získat i z internetu, např.:

* http://hn.ihned.cz/c1-43165690-proklety-tvurce-divky-v-modrem - i fotografie a podrobnější informace o divadle Komedia

* http://www.legie.info/autor/2198-felix-achiles-de-la-camara - i fotografie

* http://cs.wikipedia.org/wiki/Felix_Achille_de_la_C%C3%A1mara - i fotografie

* http://www.csfd.cz/reziser/39075-felix-de-la-camara/

* http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/felix-achille-de-la-camara.html

* http://www.souvislosti.cz/archiv/brabec4-95.htm - téměř na konci stránky

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.09.2010 08:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu