Federální shromáždění

Text dotazu

Dobrý den, prosím Vás, potřeboval bych získat odpověď na jednu historickou kompetenci ohledně Federálního shromáždění, které fungovalo za Československa. Vím, že měl zákonodárné pravomoce a vzešel z ústavy z roku 1968 o československé federaci. Jen nevím, zda je o něm možné tvrdit, že byl i zastupitelským orgánem. Nikde jsem to nenašel. Můžete mi odpovědět, popř. odkázat na někoho jiného, kdo by tuto otázku dokázal odpovědět? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, přímo v Ústavním zákonu o československé federaci (Zákon č. 143/1968 Sb.) je v článku 2/(2) uvedeno: "Státní moc vykonává pracující lid svými zastupitelskými sbory, jimiž jsou: Federální shromáždění, Česká národní rada, Slovenská národní rada a národní výbory."

Zákon je v elektronické podobě dostupný na internetu:
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1968/sb41-68.pdf .

Fedrální shromáždění je podobně popsáno také ve Slovníku k politickým dějinám Československa: "Federální shromáždění - vrcholný zastupitelský a zákonodárný sbor a nejvyšší orgán státní moci čs. federace 1969-92..."

Zdroj: TOMEŠ, Josef. Slovník k politickým dějinám Československa 1918-1992. Praha: Jiří Budka, 1994. Str. 57. ISBN 80-901549-2-1.

Pokud byste potřeboval podrobnější informace, doporučovali bychom obrátit se na Parlamentní knihovnu (http://www.psp.cz/kps/knih/).

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.12.2008 16:12

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu