F - hodnota. Pasterace potravin.

Text dotazu

Dobrý den,

poprosil bych o pomoc. Potřebuji zjisti co nejvíce o F-hodnotě, používané

při tepelné úpravě potravin(pasterace, sterilace).Jak se vypočítá? Jaké

hodnoty se do rovnice doplňují? Jakých hodnot by měl výsledek dosahovat?

Konkrétně se jedná výrobu konzerv a polokonzerv v masném průmyslu (pH kolem

7 při výrobě masovýh konzerv, paštik a kyselé pH při výrobě Utopenců).

Děkuji za odpověď

Odpověď

Hodnoty veličiny F,síly ve střihu, se používá při hodnocení vlastností masa v souvislosti se změnami křehnutí masa.

Při záhřevu se v důsledku změn bílkovin (denaturace a koagulace) mění i konzistence a křehkost masa.

Veličinou charakterizující tyto vlastnosti je síla ve střihu (tj. síla potřebná k přestřižení definovaného kousku masa).

Její hodnota během tepelného opracování roste a to ve dvou fázích.

V první fázi, při teplotě 40 až 50 °C, dochází k trojnásobnému zvýšení síly ve střihu (ze zhruba 12 na 35 N),což souvisí s denaturací myofibrilárních bílkovin (zejména myosinu).

Druhá fáze ztuhnutí mezi 65 a 75 °C (od 40 do 60 N)je spojena se smrštěním kolagenu.

Jednotlivé skupiny bílkovin se při záhřevu chovají rozdílně:

· Sarkoplazmatické bílkoviny koagulují většinou v rozmezí 40-60 °C. Jejich denaturace tedy nesouvisí ani s jednou fází růstu tuhosti, jejich koagulace však přispívá ke tvorbě gelů, které „stmelí“ strukturální elementy svalu.

· Myofibrilární bílkoviny při denaturaci tuhnou, při záhřevu nad 75 °C vzniká tvrdší, ale křehčí maso(při 100°C je dosahováno hodnoty okolo 50 N)

· Kolagen je v přítomnosti vody hydrolyzován, což může jít tak daleko, že se jednotlivá svalová vlákna vzájemně uvolňují a maso se pak stává křehčím. Toto uvolnění struktury masa je závislé na věku zvířat, protože u starších jedinců, kteří mají více pojivové tkáně nastává uvolnění tkáně později.

Proto má maso s malým podílem vaziva po záhřevu nad 70 °C větší odpor ve střihu než syrové maso. Dostatečné tepelné opracování je zde tedy dáno denaturací rozpustných bílkovin.

Naproti tomu maso s vysokým podílem vaziva se při záhřevu stává méně tvrdým, odpor proti krájení napříč vláken se zmenšuje a dostatečné tepelné opracování je určeno rozkladem kolagenu. Tento rozklad kolagenu probíháním rychleji, čím více je rozmělněna vazivová tkáň.

Při srovnání libové svaloviny a masa bohatého na vaziva je patrný rozdíl v jejich chování při tepelném opracování. Zatímco svalovina se v důsledku koagulace svalových bílkovin stává tužší, maso obsahující hodně vaziv křehne v důsledku rozpadu kolagenu.

Proto se kousky s malým obsahem vaziv mají tepelně opracovat jen „nedokonale“, tj. při teplotách co nejvyšších

po dobu co nejkratší, zatímco u kousků masa s vysokým obsahem pojivové tkáně je žádoucí dlouhodobý záhřev při nižších teplotách a v přítomnosti vody (vlastní či přidané).Informace byly čerpány z Technologie masa II.Doc. Ing. Petr Pipek, CSc., kterou lze zapůjčit v Zemědělské a potravinářské knihovně ÚZEI, Praha 2, Slezská 7.

Informace o měření síly ve střihu jsou k dispozici na těchto adresách:http://www.vscht.cz/sch/www321/11T.html a

http://www.vscht.cz/ktk/www_324/lab/navody/oborI/textura01.pdf

Obor

Fyzika a příbuzné vědy

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

10.12.2008 13:10

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu