Extraordinalita honorárních konzulátů

Text dotazu

Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, zda-li extraordinalita území, které se těší ambasády, se týkají i konzulátů, respektive honorárních konzulátů?
Jedná se mi především o cizí honorární konzuláty na území ČR.
Mockrát děkuji a přeji pěkný den.

Odpověď

Dobrý den,

 

nejprve by bylo vhodné vymezit užívané pojmy. Jako konzul se nazývá úředník, který zastupuje na základě zvláštního povolení svou zem v jiné zemi v oblasti obchodu, hospodářství, vědecké spolupráce, dopravy či je pověřen vízovými, pasovými nebo přistěhovaleckými záležitostmi. Jejich činnost je upravena Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích z roku 1963 nebo dalšími bilaterálními, popř. multilaterálními dohodami. Konzulova činnost se omezuje na tzv. konzulární obvod. Více se dočtete např. zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Konzul

Důležité je, že konzul nepožívá diplomatických výhod jako je například diplomatická imunita. Vztahují se však na něj některé výsady spojené s exteritorialitou - a to třeba nedotknutelnost konzulárních místností a archivů.

 

Honorární konzul je speciální kategorie zastoupení jednoho státu v jiném státě. Honorární konzuláty nevykonávají úplně všechny povinnosti jako konzulární úřady vedené konzulárními úředníky z povolání.

Na pozici honorárního konzula jsou vybírány odpovědné a významné osobnosti jak z řad českých občanů, tak cizích státních příslušníků, které v dané oblasti působí dlouhodobě, mají zkušenosti z fungování místní administrativy i hospodářského a kulturního života a které si zde díky tomu vybudovaly stabilní kontakty. Role honorárního konzula spočívá v dobrovolné činnosti ve prospěch České republiky v zahraničí. Jeho hlavním úkolem je prosazovat ekonomické, obchodní a kulturní zájmy České republiky, rozvíjet vzájemné vztahy v těchto oblastech a v neposlední řadě též pomáhat českým občanům, zejména pokud se ocitnou v nouzi. Honorární konzulové například nevydávají víza ani neorganizují volby do Parlamentu České republiky.

 

Princip exteritoriality se na honorární konzuláty vztahuje stejně jako na konzuláty jen velmi okrajově. Je jim zajištěna Vídeňskou úmluvou nedotknutelnost archivů, dokumentů, korespondence a konzulárních místností.

V současné době je pojem "exteritorialita" používán pouze ve významu "vynětí z jurisdikce a donucovací moci přijímacího státu." Viz diplomová práce Markéty Hedvábné: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4yiqgExOB-wJ:https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/72347+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz

 

Co se týká honorárních konzulátů na území ČR - pokud se daný stát, který má v ČR zastoupení v podobně honorárního konzulátu, řídí mezinárodním právem v oblasti diplomatických styků (čili Vídeňskou úmluvou), měly by pro něj platit výše řečené podmínky, pokud není jinými smlouvami stanoveno jinak. Bližší informace bychom mohli dohledat, pokud bychom znali jméno konkrétního státu.

 

 

 

 

Použité zdroje

http://www.mzv.cz/[…]/index.html

https://cs.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A1rn%C3%AD_konzul

https://cs.wikipedia.org/wiki/Konzul

VESELÝ, Zdeněk. Diplomacie: (teorie - praxe - dějiny). 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 493 s. ISBN 978-80-7380-505-0.

HUBINGER, Václav. Encyklopedie diplomacie. 1. vyd. Praha: Libri, 2006. 191 s. ISBN 80-7277-296-1.

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.01.2018 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu