Experimentálna psycholingvistika

Text dotazu

Dobrý den,chcela by som vás poprosit o pomoc pri hladaní materiálov na tému experimentálna psycholingvistika,pretoze sa mi nic nedarí nájst.

Odpověď

Dobrý den,

v katalozích Národní knihovny jsme bohužel nenalezli jedinou knihu nebo článek, který by se zabýval oborem experimentální psycholingvistika. Podle informací z internetu není tento obor u nás rozšířen a žádné odborné pracoviště se jím systematicky nezabývá (http://abicko.avcr.cz/cs/archiv/2005/12/obsah/vyhlaseni-cen-ceska-hlava-2005.html) .

Nějaké iInformace byste snad mohla nalézt v publikacích věnujících se psycholingvistice obecně, např.:

1) NEBESKÁ, Iva. Úvod do psycholingvistiky. Jinočany : H & H, 1992 (Praha :

Tobola). 127 s. ISBN 80-85467-75-5.

2) CARROLL, David. Psychology of language. Pacific Grove : Brooks/Cole, c1999. 456 s. ISBN 0-534-34973-0.

3) Psycholinguistik : ein internationales Handbuch = Psycholinguistics : an international Handbook / herausgegeben von Gert Rickheit, Theo Herrmann,

Werner Deutsch. Berlin : de Gruyter, 2003. 947 s. ISBN 3-11-011424-0.

4) STEINBERG, Danny D. Psycholinguistics : Language, Mind, and World. London

: Longman, 1988. 240 s.

5) GARMAN, Michael. Psycholinguistics. Cambridge : Cambridge University Press, 1994, c1990. 512 s. ISBN 0-521-27641-1.

6) Psycholinguistic research : implications and applications / edit. by Doris Aaronson, Robert W. Rieber. Hillsdale : L. Erlbaum, 1979. 10, 534 s.

ISBN 0-470-26878-6.

7) The Oxford handbook of psycholinguistics. Oxford : Oxford University Press, c2007. 859 s. ISBN 978-0-19-856897-1.

8) Journal of psycholinguistic research [elektronický zdroj]. -- [New York, N.Y.] : Kluwer Academic/Plenum Publishers. ISSN 0090-6905 (přístup možný na základě řtenářského průkazu NK ČR z počítačů knihovny nebo přes vzdálený příspu, viz el. katalog)

9) Jazyk a kognícia / editori: Ján Rybár, Vladimír Kvasnička, Igor Farkaš ;

autori: Ján Rybár ... [et al.]. Bratislava : Kalligram, 2005. 419 s. ISBN 80-7149-716-9.

10) Experimental pragmatics / edited by Ira A. Noveck and Dan Sperber.

Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2006, c2004. 348 s. ISBN 1-4039-0351-4.

Výše uvedené publikace naleznete v elektronickém katalogu NK ČR - bázi NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc), další si můžete vyhledat zadáním výrazu psycholingvistika do pole předmět. Podobně můžete postupovat při vyhledávání článků v bázi ANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících (http://sigma.nkp.cz/cze/anl), kde si sama nejlépe vyberete, zda pro vás některý (asi 100 článků) bude vhodný.

Vyhledávali jsme i v Centrálním katalogu Univerzity Karlovy (http://ckis.cuni.cz/ ), na dotaz experimentální psycholingvistika opět bohužel žádná odezva. Nicméně katalog nabízí k tématu psycholingvistiky některé publikace navíc oproti NK ČR:

1) FIELD, John. Psycholinguistics : a resource book for students. London :

Routledge, 2006. 231 s. ISBN 978-0-415-27600-9.

2) ALTMANN, Garry T.M. Výstup na babylonskou věž : otázky jazyka, mysli a porozumění. Praha : Triáda, 2005. 308 s. ISBN 80-86138-70-4.

3) Twenty-first century psycholinguistics : four cornerstones / ed. by Anne Cutler. Mahwah, NJ : Lawrence Erlbaum Associates, 2005. 412 s. ISBN 0-8058-5208-5.

4) SCOVEL, Thomas. Psycholinguistics. Oxford : Oxford University Press, 2004. 134 s. ISBN 0-19-437213-8.

5) VYGOTSKIJ, Lev Semenovič. Psychologie myšlení a řeči. Praha : Portál, 2004. 135 s. ISBN 80-7178-943-7.

6) ROMMETVEIT, Ragnar. Words, meanings, and messages : theory and experiments in psycholinguistics. New York : Academic Press, 1968. 328 s.

Pro hledání dalších informací byste mohla také využít zahraniční placené databáze např. Web of Knowledge - databáze Social Science Ciation Index, EBSCO - databáze Academic Search Complete, ScienceDirect, SpringerLink aj.

Všechny zmíněné databáze jsou na základě platného čtenářského průkazu přístupné v Národní knihovně ČR nebo přes vzdálený přístup, viz

http://www.nkp.cz/pages/page.php3nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104, pro získání informací o dalších institucích majících k těmto databázím přístup můžete použít např. portál Infozdroje.cz (http://infozdroje.cz ).

 

Pokud byste neuspěla, můžete se zkusit obrátit ještě na odborná pracoviště jako např. Psychologický ústav AV ČR (http://www.psu.cas.cz/ ), Knihovna obecné lingvistiky Ústavu lingvistiky a ugrofinistiky na FF UK v Praze (http://ulug.ff.cuni.cz/) , Ústav teoretické a komputační lingvistiky na FF UK v Praze (http://utkl.ff.cuni.cz/ ) nebo Psychologický ústav FF UK v Praze (http://psu.ff.cuni.cz/ ).

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.12.2008 16:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu