Existuje slovník ustálených slovních spojení?

Text dotazu

Dobrý den,
existuje nějaký slovník (soupis, kniha, webová stránka...), kde lez najít všechna ustálená slovní spojení? Popřípadě i jejich význam? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den, 

slovník, který by obsahoval opravdu všechny ustálená slovní spojení jsme bohužel nenašli. 

Víceslovná pojmenování lze najít např. ve Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost.

Online slovník nabízí Ústav pro jazyk česká ČSAV:  https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?db=ssjc 

Frazémům je věnována vlastní publikace: Slovník české frazeologie a idiomatiky v několika dílech, Academia, Leda. Obsah dílů: 1. Přirovnání, 2. Výrazy neslovesné, 3. Výrazy slovesné, 4. Výrazy větné, 5. Onomaziologický slovník.  

Novinky a kuriozity zpracovává publikace Hacknutá čeština od Martina Kavky a kol. 

Použité zdroje

ČERVENÁ, Vlasta a kol. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky: [studentské vydání. Vyd. 4. [i.e. 4. vyd. brožované]. Praha: Academia, 2006. 647 s. ISBN 80-200-1446-2.

online slovník https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?db=ssjc

ČERMÁK, František, HRONEK, Jiří a MACHAČ, Jaroslav. Slovník české frazeologie a idiomatiky. 1, Přirovnání. 2., přeprac. a dopl. vyd., V nakl. Leda vyd. 1. Praha: Leda, 2009. 507 s. ISBN 978-80-7335-215-8.
ČERMÁK, František, HRONEK, Jiří a MACHAČ, Jaroslav. Slovník české frazeologie a idiomatiky. 2, Výrazy neslovesné. 2., přeprac. a dopl. vyd., V nakl. Leda vyd. 1. Praha: Leda, 2009. 547 s. ISBN 978-80-7335-215-8.
ČERMÁK, František, HRONEK, Jiří a MACHAČ, Jaroslav. Slovník české frazeologie a idiomatiky. 3, Výrazy slovesné. 2., přeprac. a dopl. vyd., V nakl. Leda vyd. 1. Praha: Leda, 2009. 1247 s. ISBN 978-80-7335-215-8.
ČERMÁK, František. Slovník české frazeologie a idiomatiky. 4, Výrazy větné. 1. vyd. Praha: Leda, 2009. 1267 s. ISBN 978-80-7335-215-8.
ČERMÁK, František a HOLUB, Jan. Slovník české frazeologie a idiomatiky. 5, Onomaziologický slovník. První vydání. Voznice: Leda, 2016. 527 stran. ISBN 978-80-7335-440-4.
KAVKA, Martin a kol. Hacknutá čeština: neortodoxní slovník dnešní mateřštiny. Vydání první. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2018. 271 stran. Briquet. ISBN 978-80-7555-058-3.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna Filozofické fakulty UK

Datum zadání dotazu

04.08.2022 08:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu