Existuje seznam zpravodajů vodohospodářských společností?

Text dotazu

Zajímalo by mě, zda lze získat seznam v současné době existujících zpravodajů, ať už tištěných, či elektronických zpravodajů vodohospodářských společností? Případně, zda takové zpravodaje jsou v knihovně dostupné?

Odpověď

Dobrý den,

najít zdroj, kde by byl dostupný jednotný seznam vodohospodářských společností a jejich zpravodajů, se nám bohužel nepodařilo.

Níže Vám tak uvádíme informace z různých zdrojů, databází a odkazů, snad pro Vás budou i tak přínosné.  

 

Periodika vydávaná v ČR je možné dohledat v Souborném katalogu ČR - periodika (báze SKCP, http://aleph.nkp.cz/F). Báze bohužel 100% nepokrývá vydávání všech titulů, pokud např. firma neodevzdá svůj firemní zpravodaj v rámci povinného výtisku do některé z daných knihoven, do Souborného katalogu se nedostane.

Níže Vám uvádíme seznam titulů, které jsme v tomto katalogu našli, a které mají nějakou souvislost s vodohospodářstvím.

* Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský Tomáše Garrigua Masaryka, 1959- . ISSN 0322-8916. Dostupné také z: http://www.vtei.cz.

* Sborník prací VÚV T.G.M. ... Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, [2006]- . ISSN 1802-4742.

* Vodohospodářský bulletin. Česká vodohospodářská společnost. České Budějovice: Česká společnost vodohospodářská, [2008]- . ISSN 1805-1022.

* Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce ... = Report on state of water management in the Czech Republic: stav k ... Praha: Ministerstvo zemědělství České republiky v nakl. Lesnická práce, [199-]- .

* Vodní hospodářství = Water management: Voda - ovzduší - půda - odpady. Praha: Nadace Voda a vzduch, 1995- . ISSN 1211-0760.

* Kapka: zpravodaj státního podniku Povodí Odry. Ostrava: Povodí Odry, [200-]- . Dostupné také z: http://www.pod.cz/podnikovy_casopis.html.

* Vodohospodářská konference Vodní nádrže. Brno: Povodí Moravy, [2012?]- .

* Zpravodaj: Povodí Moravy. Brno: Povodí Moravy, [200-]- . ISSN 1803-666X.

* Voda pro vás: zpravodaj společnosti Středočeské vodárny, a.s. Praha: Press Publishing Group, [200-]- .

* Pitná voda ...: ... pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží: ... v Táboře: sborník konference. České Budějovice: W&ET Team, [1990]- .

* Voda Zlín ...: sborník příspěvků ... mezinárodní vodohospodářské konference: Zlín ... Zlín: Vodovody a kanalizace, [1997]- .

* Vodní toky: odborná konference s mezinárodní účastí: sborník z konference ... [Praha]: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, [1997?]- .

* Vodohospodářské fórum ...: sborník odborné konference pořádané katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství ČVUT v Praze: [sborník abstraktů]. V Praze: České vysoké učení technické, 2012- .

* Věstník spolku "Naše voda z.s.". Černá Hora: Spolek "Naše voda z.s.", 2016- . Dostupné také z: http://nasevodazs.webnode.cz/vestnik.

* Energie pro vás: magazín společnosti Veolia Energie ČR, a.s. Ostrava: Veolia Energie ČR, a.s., 2015- .

* Městské vody ... = Urban Water ...: sborník přednášek konference s mezinárodní účastí: Velké Bílovice ... Brno: ARDEC, C2011- .

 

Z Vašeho pohledu by mohl být zajímavý časopis:

* Zpravodaj Sdružení vodohospodářů České republiky: časopis pro řešení ochrany životního prostředí. Praha: Sdružení vodohospodářů České republiky - Republikový výbor, 1995-2005. ISSN 1211-5614.

Ten bohužel vycházel pouze do roku 2005, takže pokud máte zájem ryze o současné tituly, pravděpodobně Vám asi už k užitku nebude.

 

Další zajímavé zdroje:

* Sdružení vodárenských společností  -http://www.suez-env.cz/cs/vodarenske-spolecnosti/vodarenske-spolecnosti-v-cr; zahraniční společnost, která v ČR operuje prostřednictvím 5 vodárenských společností

* Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka - http://www.vuv.cz/index.php/cz/; vydává vlastní časopis VTEI http://www.vtei.cz/, http://www.vuv.cz/index.php/cz/edicni-cinnost/casopis-vtei

* Přehled vodárenských společností -  http://www.vodovod.info/old/index.php/vodarenske-spolenosti; pokud daná společnost vydává svůj časopis, měla by tato informace být na jejich webových stránkách dohledatelná

* http://www.vodarenstvi.cz/katalog/provozovatele-vodarenske-infrastruktury/ - další seznam provozovatelů

* Sdružení vodohospodářů v ČR - http://www.csvts.cz/svcr/

* Oblast vodohospodářství by pod sebou mělo mít Ministerstvo životního prostředí - http://www.mzp.cz/; http://www.mzp.cz/cz/informacni_systemy

* Periodika MŽP - http://www.mzp.cz/web/edice.nsf/titletree?OpenView

* Evidence periodického tisku a vydavatelů - http://www-old.mkcr.cz/scripts/modules/catalogue/search.php?catalogueID=1&lid=1

 

Snad Vám budou uvedené zdroje užitečné, případně Vás navedou k dalšímu, úspěšnému pátrání.

 

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.07.2016 10:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu