Orofaciální motorika

Text dotazu

Existuje literatura (v češtině nebo i v angličtině), která se týká orofaciální motoriky, především vývoje, poruch, hodnocení nebo rehabilitace?

Odpověď

Dobrý den,

knihy/články můžete vyhledat v katalozích, které jsou volně dostupné na adrese http://aleph.nkp.cz/F. Jedná se především o následující zdroje:

* Souborný katalog ČR - dohledání knih ve fondech většiny českých knihoven

* katalog Národní knihovny ČR - dohledání knih/časopisů ve fondu NK ČR; s ohledem na právo povinného výtisku bychom měli mít fond v relativní ) úplnosti

* báze ANL - články v českých novinách, časopisech a sbornících; výběrová bibliografie českých článků od r. 1991

 

Příkladem Vám uvádíme některé knihy vyhledané v online katalogu NK ČR. Pro hledání jsme využili klíčová slova typu orofaciál*, motorika, terapie, poruchy, rehabilitace apod. + jejich kombinace:

* CASTILLO-MORALES, Rodolfo. Orofaciální regulační terapie: metoda reflexní terapie pro oblast úst a obličeje. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 183 s. Speciální pedagogika. ISBN 80-7367-105-0.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200610/contents/nkc20051633118_1.pdf

* MATĚJÍČKOVÁ, Eva. Orofaciální stimulace: možnosti využití orofaciální stimulace v základní škole speciální. Vyd. 1. Praha: IPPP - Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2008. 103 s. ISBN 978-80-86856-38-4.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201008/contents/nkc20102114925_1.pdf

* KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, C2009. xxxi, 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201006/contents/nkc20102105014_1.pdf

* NOVÁKOVÁ, Květoslava a kol. Stomatologická péče o hendikepované pacienty. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 117 s. Skripta. ISBN 978-80-244-2008-0.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200811/contents/nkc20081825417_1.pdf

* LECHTA, Viktor a kol. Terapie narušené komunikační schopnosti. Překlad Jana Křížová. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2011. 386 s. ISBN 978-80-7367-901-9.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201108/contents/nkc20102158463_1.pdf

* VOJTA, Václav a PETERS, Annegret. Vojtův princip: svalové souhry v reflexní lokomoci a motorické ontogenezi. 1. české vyd. Praha: Grada, 2010. 180 s. ISBN 978-80-247-2710-3.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201011/contents/nkc20102130116_1.pdf 

 

Příklady článků z báze ANL:

* HOUSAROVÁ, Blanka a KALFUSOVÁ, Jitka. Neuromotorická regulační terapie a orofaciální stimulace podle konceptu Castillo-Morales. Speciální pedagogika, 2002, 12(1), s. 70-71. ISSN 1211-2720.

* HEŘT, Jiří. Alternativní medicína ve školství?. Speciální pedagogika, 2010, 20(3), s. 169-183, 262. ISSN 1211-2720.

* MATEJÍČKOVÁ, Eva. Podpora zrakového vnímání u dětí s Downovým syndromem. Děti a my, 2005, 35(1), s. 34-35. ISSN 0323-1879.

resumé: Orofaciální regulační terapie (ORT) má význam při rozvoji a podpoře vývoje zrakového vnímání u dětí s Downovým syndromem (DS). Méně zjevné formy zrakového postižení, faktory, které ovlivní pozdější diagnostikování. Koncept autora ORT Castillo Moralese, zkušenosti ze SPC Dítě a z Klubu rodičů a přátel dětí s DS ve Štíbrově ulici v Praze 8.

 

Další tituly v uvedených katalozích můžete vyhledat přes dokumenty zaměřené na děti s Downovým syndromem (jejich rehabilitace, práce s nimi, komunikace apod.) či na rehabilitaci, logopedii atd. obecně.

Vzhledem k zaměření tématu doporučujeme využít také katalog Národní lékařské knihovny, kde byste mohla najít články z oborových periodik. Katalog je dostupný na adrese http://www.medvik.cz/bmc/.

Jestliže máte zájem také o cizojazyčné články, doporučujeme Vám podívat se do licencovaných online databází, kde si uživatelé mohou vyhledat články ze zahraničních odborných periodik. Seznam těchto zdrojů předplácených NK ČR pro své uživatele naleznete na adrese http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju; pokud jste studentkou vysoké školy, doporučujeme Vám zeptat se zde v knihovně na možnost přístupu k těmto zdrojům.

 

Obor

Lékařství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.11.2015 17:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu