Existuje český význam slova Churl?

Text dotazu

Dobrý den
Rád bych se zeptal, zdali existuje český ekvivalent slova Churl, užívaný v Anglosaské Británii jako označení nejnižší vrstvy svobodných poddaných. (Kolem roku 1000 p.)
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

nejčastěji je slovo Churl v uvedeném kontextu v knihách o dějinách Anglie překládáno jako chlap, svobodný muž, svobodný sedlák. Některé zdroje uvádějí, že tomuto výrazu odpovídá slovo Ceorl, které bylo v dané době spíše používané.

 

Na jednotném překladu tohoto slova se ovšem zmíněné knihy zcela neshodují.

Viz ukázky z knih níže.

 

 

Stejně tomu bylo i ve světském životě. Králi patřila každá píď půdy v zemi kromě té, jež byla majetkem církve. Byl ztělesněním země. Půdu panovník propůjčoval v léno svým šlechticům, kteří mu za to byli povinni úctou i konkrétnějšími projevy zavázanosti ve formě daní a vojenské služby, a opět každý nižší šlechtic byl bezprostředně poplaten šlechtici, který stál na společenském žebříčku přímo nad ním. Pod tíhou této soustavy dřel do úpadu obecný lid - anglosaský chlap (churl), středoanglický nevolník (serf) nebo poddaný (villein).

Zdroj: TRNKA, Bohumil. Dějiny anglické literatury: Určeno pro posl. fak. fil. 2. a 3. díl, Od bitvy u Hastings do rozkvětu angl. renesance. Dotisk, [spr. 2., přeprac. vyd.]. Praha: SPN, 1963. 195 s. Učební texty vys. škol. (str. 19)

 

Důmyslně propracovaný systém poplatků předepisoval každému člověku wergild neboli jeho přesnou cenu či hodnotu v šilincích. Atheling, princ, stál 1500 šilinků, přičemž za šilink byla v Kentu jedna kráva nebo jinde jedna ovce. Eorl, urozený muž, měl cenu 300 šilinků, ceor/, nyní degradovaný slovem "churl", tedy svobodný sedlák, byl za 100 šilinků, laet, zemědělský nevolník, stál 40 - 80 šilinků, otrok byl zadarmo.

CHURCHILL, Winston. Dějiny anglicky mluvících národů. [Díl první], Zrození Británie. Překlad Radka Edererová a Eva Křístková. Vyd. 1. Praha: Český spisovatel, 1996. 385 s. ISBN 80-202-0641-8. (str. 63 )

 

Takové uspořádání vyhovovalo i zemědělskému obyvatelstvu, které bylo roztroušené, nerozvrstvené a poměrně nečetné. V raných pramenech bývá nejvýraznější postavou svobodný rolnický hospodář čili ceorl (čemuž v dnešní angličtině odpovídá slovo "churl" - tedy venkovan, balík - ovšem bez onoho hanlivého významu), obdělávající vesměs jednu hidu půdy.

(zdroj: MORGAN, Kenneth O. a kol. Dějiny Británie. Překlad Ivo Šmoldas. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1999. 639 s. ISBN 80-7106-347-9. (str. 64)

 

Ceorl. V anglosaském právu třída svobodných lidí, kteří však neměli žádný pozemkový majetek. Svobodný tenant, který měl v pachtu půdu od théna s tím, že byl povinen platit rentu nebo poskytovat službu. Svobodný člověk nižšího postavení zaměstnaný v hospodářství. V době normanského záboru tento pojem, stejně jako ostatní pojmy označující pracovníky, zejména příslušníky podrobené rasy, dostal pejorativní význam, přibližně jako lidové označení "churl" (svobodný muž nejnižšího postavení, "balík").

Zdroj: BLACK, Henry Campbell, ed., NOLAN, Joseph R. a NOLAN-HALEY, Jacqueline M. Blackův právnický slovník. Překlad Vladimír Balaš. 6. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1993. 2 sv. (1472 s.). ISBN 80-85605-23-6. (sv.1, s. 215) 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.06.2017 13:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu