Existence originálů smluv z roku 1281

Text dotazu

Rád bych se zeptal jestli existují originály listin, které jsou v pramenech (Tomáš Velímský, TRANS MONTES, AD FONTES,1998) citovány jako RBM II č.1228-1230, s. 530-531, a případně, kde jsou uloženy.
RBM - Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, T. II,
ed. J. Emler, Praha 1882 K tomto tématu jsem ještě nalezl odkaz:
http://books.google.cz/book[…]=RtgEAAAAQAAJ#PRA9-PA127,M1
viz Num XV a Num. XVI,
to je pravděpodobně německá publikace na podobné téma jako je výše zmiňované
RBM. Neexistuje nějaké podobné elektronické zpracování RBM?

Odpověď

Dobrý den,

Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae (více informací o obsahu RBM najdete např. na http://www.mravenec.cz/henry/File-hist/CDB.rtf)  jsou v digitalizovane podobe dostupna na strankach Centra medievistických studií (http://147.231.53.91/src/index.php?s=v&cat=8) . Najdete zde i Vámi uvedené listiny č. 1228-1230 - s. 530 http://147.231.53.91/src/index.php?s=v&cat=8&bookid=132&page=539 , s. 531 http://147.231.53.91/src/index.php?s=v&cat=8&bookid=132&page=540. V prvních čtyřech dílech RBM, které byly vydány do konce 19.století, jsme bohužel nenašli vysvětlivky, takže s rozklíčováním poznámek u jednotlivých listin by Vám spíše pomohli odborníci, ať již z uvedeného Centra medievistických studií (http://cms.flu.cas.cz/index.php ) nebo přímo archiváři. Domníváme se, že dokumenty označené č. 1229 a 1230 by snad mohly být uložené v Národním muzeu (Mus. Boh.), listinu č. 1230 bychom Vám ještě doporučili hledat v Národním archivu (NA), součástí NA je i fond České gubernium (http://www.nacr.cz/C-fondy/pruv.aspx) , což by snad mohlo odpovídat poznámce "arch.reg.gub. Prag."

Poznámka u listiny č. 1228 podle našeho názoru odkazuje spíše na literaturu než na uložení originálního dokumentu. I v tomto případě bychom Vám doporučili kontaktovat Národní archiv. Pokud by se nám v dostupné literatuře podařilo nalézt další údaje, budeme Vás samozřejmě informovat.

V knize "Chomutov 1252-2002" jsme ještě nalezli informaci, že u listiny, terou v roce 1281 řád německých rytířů postoupil ves Tureč, kterou dostal d Břetislava z Mašťova, Smilovi z Liběšovic je dochována pečeť chomutovské omendy řádu německých rytířů. V této knize je mezi použitými prameny uveden Archiv města Chomutov (konkrétně inv.č. 1-12, 20-40, 51-61, 63), který je ložený v Státním okresním archivu Chomutov se sídlem v Kadani http://www.soalitomerice.cz/sokacho.htm). Je možné, že i v tomto archivu ohou být uloženy kopie hledaných listin.

Podařilo se nám ještě identifikovat dokument, který je uvedený u listiny č. 1281, k Chomutovu se vztahují v této knize i další listiny. Jde o knihu:

použitá literatura:

* Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars II, Annorum 1253-1310. Pragae : Sumtibus regiae scientiarum societatis Bohemiae, 1882. s. 530-531.

* RAK, Petr. Chomutov 1252-2002 : vybraná data ze 750 let historie města. Chomutov : Město Chomutov, 2002. s. 8-9, 188.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.06.2009 08:25

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu