Existence knihovny (Národní knihovna)

Text dotazu

Jak dlouho existuje u vás tato knihovna?

Odpověď

Dobrý den,

Pokud dotazu rozumíme dobře, jde vám o stáří Národní knihovny. Nejstarší historie knihovny je spojena už se založením Karlovy univerzity roku 1348. Univerzita vlastnila několik učebních prostor zvaných koleje, které vznikaly postupně od roku 1366 až do 16. století. První písemné zmínky o knihách a knihovně jsou doloženy v souvislosti s kolejí Karlovou, které Karel IV. věnoval několik knih darem. Takto vzniklo historické jádro dnešní Národní knihovny. Významné postavení zaujímali v dějinách knihovny jezuité. Když se Karlova univerzita dostala pod jejich správu, knihovny jejích kolejí byly přemístěny do Klementina. V letech 1773-1777 jezuité opustili Klementinum, univerzita a knihovna zůstala, zásluhou Františka hraběte Kinského knihovní sbírky prohlášeny Marií Terezií za veřejnou c. k. Univerzitní knihovnu 6. února 1777.

Podrobnější historii knihovny naleznete v publikaci a na internetové adrese:

VOIT, Petr. Pražské Klementinum. Praha : Národní knihovna v Praze, 1990. 183 s. ISBN 80-7050-344-0 (v knize neuvedeno : váz.) * 80-901092-4-1 (chyb.) Publikace je dostupná v NK ČR, záznam a možnost výpůjčky prostřednictvím online katalogu NK ČR na adrese

http://sigma.nkp.cz/F/

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Historie_Klementina&submenu2=94

Obor

Informace o knihovně

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.11.2007 15:07

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu