Existence a výskyt jména Chrudoš

Text dotazu

Existuje křestní jméno Chrudoš? Je českého původu?V jaké části naší republiky se dává nejvíce? Má toto jméno nějaká známá osobnost v ČR? Existují ještě nějaká česká jména začínající na písmeno CH?

Odpověď

Křestní jméno Chrudoš existuje, ve starším kalendáři měl Chrudoš jmeniny 22.ledna (nyní Slavomír). Toto jméno bylo vytvořeno autorem rukopisu Zelenohorského, obrozeneneckým básníkem Václavem Hankou. V básni Libušin soud, která měla doložit stáří českého písemnictví, vystupují vadící se bratři Chrudoš "na Otavě křivé, zlatonosné" a Šťáhlav "na Radbuze chladné".
Hanka se inspiroval kronikářem Václavem Hájkem z Libočan, který ovšem soudící se zemany pojmenoval Rohoň a Milovec, přičemž se nejednalo o bratry. Jméno Chrudoš bývá někdy dáváno do souvislosti s Chrudimí, která je ovšem na opačném konci Čech než řeka Otava, nebo se slovesem "chruditi", tedy "oslabovati". Chrudoš tedy znamená "ten, kdo oslabuje". Toto křestní jméno se nevžilo a tudíž se používá velmi zřídka. Existují ještě další česká nebo počeštěná jména začínající na písmeno "ch", žádné z nich však není v současném kalendáři. Jedná se o Chantal (přejaté do češtiny jako Šantal, ve starším kalendáři svátek 12. prosince), Charlota (v české verzi Šarlota), Chrabroš (od "chrabrý, statečný", ve starším kalendáři svátek 30. října), Chranibor (případně Chraniboj, lze ho vyložit jako "ochránce boje", "ochranný boj"; považuje se za českou podobu latinského jména Servác, tedy "ochránce"; podle staršího kalendáře má svátek 13. května)), Chranislav (případně Chranislava, jméno slovanského původu ve významu "ochraňuj slávu", svátek má také 13. května), Chval (starobylé české jméno, které můžeme vyložit jako "chválený", "chvalitebný", "hodný chvály"; bývalo považováno za česku podobu latinského Honorius; podle starších kalendářů má svátek 30. prosince).

Informace pochází z knihy: BAUER, Jan. Velká kniha o jménech. Praha: Regia, 2003. ISBN 80-86367-35-5.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.02.2008 13:52

Morrígan Bójská píše:
Sobota 18.06.2016 12:45
Krásné české jméno
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu