Exekutorské zástavní právo

Text dotazu

Nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva.

Odpověď

Dobrý den,

zástavní právo patří mezi věcná práva k cizí věci  a slouží k zajištění pohledávky včetně jejího příslušenství pro případ, že nebude dlužníkem (zástavní dlužník) včas a řádně splněna. Předmětem zástavního práva je zástava, což může být jak věc movitá nebo nemovitá, tak i jiná pohledávka nebo právo apod., která může být v případě nesplnění pohledávky zpeněžena a výtěžek získá věřitel (zástavní věřitel).
Zástavní právo může vzniknout na základě zástavní smlouvy, pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního úřadu anebo ze zákona. Vždy musí být dostatečně specifikována jak zajišťovaná pohledávka, tak i zástava.
Zástavní právo může specificky vzniknout na základě rozhodnutí soudu v rámci exekučního řízení, a to jen na určené nemovitosti, ačkoli včetně všech jejích součástí a příslušenství. Zaznamenává se též do katastru nemovitostí. Protože ale jde jen o zástavní právo, byť zřízené v rámci exekučního řízení, nelze jeho prostřednictvím přímo uspokojit pohledávku dlužníka (oprávněného), slouží pouze jako zajišťovací institut. Teprve v případě, že dlužník (povinný) zajištěnou pohledávku nesplní, je možné na jeho základě možné provést standardní výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti.
 
Obdobně funguje i exekutorské zástavní právo, které může zřídit svým exekučním příkazem soudní exekutor.
Nepravomocný exekuční příkaz znamená, že na jednoho z majitelů byla uvalena exekuce, která je zatím ve fázi nepravomocného rozhodnutí. Jakmile si dotyčný dlužník převezme dokumenty od exekutora, stává se exekuce pravomocnou. Následně pokud dlužník uhradí svůj závazek k rukám exekutora, nařídí se dražba majetku. Poslední částí v tomto řízení je sepsání kupní smlouvy za samotnou nemovitost. Jako u většiny řízení i v tomto případě běží odvolací lhůta, kdy se může účastník řízení odvolat.

Zdroj : http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1stavn%C3%AD_pr%C3%A1vo
http://www.vymahaci-agentura.cz/NEPRAVOMOCN%C3%9D%20EXEKU%C4%8CN%C3%8D%20P%C5%98%C3%8DKAZ.htm

Určitě Vám však radíme vyhledat také odbornou právní pomoc i výklad, služba Ptejte se knihovny primárně neslouží k zodpovídání právních dotazů (viz pravidla služby na adrese http://www.ptejteseknihovny.cz/zadani-dotazu/#pravidla). S dotazem se tak můžete obrátit např. na online právní poradny (http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/, http://www.pravnik.cz/poradna/poradna.html).

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.12.2012 14:24

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu