evropské personální systémy

Text dotazu

Dobrý den, píši diplomovou práci na téma Evropské personální systémy (historický vývoj). V jaké literatuře mohu čerpat informace? Co jsem pátrala v knihovně našla jsem - Informační systémy v moderním personálním řízení od J. Žufana a Vývoj české veřejné správy (K. Schelle)
Dějiny správy v českých zemích (Z.Hledíková, J. Janák, J. Dobeš), Koncepce personálního řízení a řízení lidských zdrojů (S. Vojtovič)
Veřejná správa: sociálně-psychologickké problémy v historii a současnosti (A.Vláčil)a dále kde bych našla informace z konferencí apod. ? můžete mne prosím nasměrovat k jednoduché osnově/struktuře o čem psát ? děkuji

Odpověď

Dobrý den,

doporučili bychom Vám, abyste začala pročítat literaturu, kterou už máte a možná Vás navede na cestu a pomůže rozhodnout, o čem přesně budete psát. Ohledně informací z konferencí, pokud byl vydán nějaký sborník, pak se vyhledává stejně jako ostatní knihy. Pokud nebyl vydán a uveřejněn žádný dokument s informacemi z dané konference, je ještě možné, že byl tento dokument sice vydán, ale je určen pouze pro interní potřeby dané instituce, kde konference probíhala. Pak se jedná o tzv. šedou literaturu. Národní technická knihovna by měla zpravovat sbírku tzv. šedé literatury, tj. tzv. nepublikované či polopublikované dokumenty. Nejsme si však jisti jaká nejstarší literatura je zde uchovávána. Více viz: http://www.techlib.cz/cs/139-seda-literatura. Případně mezi knihami, které vyhledáte, projděte použitou literaturu, možná, že některá z knih k tomuto tématu čerpala z nějakého výzkumu, konference, sborníku atd.

Nám se podařilo najít např. :

* Koubek, Josef. Personální řízení 2. Část 1. 1. vyd. Praha: VŠE, 2002. 218 s. ISBN 80-245-0248-8.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=005926326&local_base=SKC ]

* Accountability in Public Administration: Reconciling Democracy, Efficiency and Ethics: First Specialised International Conference. Brussels: IIAS, 2000. 151 s. Actes - Proceedings.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=003130307&local_base=SKC ]

* Kadlecová, Marta et al. Československé dějiny státu a práva: (1918-1945). Vyd. 1. Brno: Doplněk, 1991. 133 s. ISBN 80-210-0346-4.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=005779778&local_base=SKC ]

* Schelle, Karel a kol. Dějiny české veřejné správy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 314 s. ISBN 978-80-7380-203-5.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=004026922&local_base=SKC ]

* Vlček, Eduard. Dějiny veřejné správy. Vyd. 1. Brno: Sting, 2010. 72 s. ISBN 978-80-86342-92-4.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=004462809&local_base=SKC ]

* Hledíková, Zdeňka, Janák, Jan a Dobeš, Jan. Dějiny správy v českých zemích: od počátků státu po současnost. 2. vyd. Praha: NLN, 2011. 570 s. ISBN 978-80-7106-906-5.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=004741029&local_base=SKC ]

* Babák, Josef. Integrace personálního IS Vema s navazujícími IS v prostředí daňové správy ČR. Systémová integrace, 2007, 14(1), s. 49-52. ISSN 1210-9479.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001083196&local_base=ANL ]

* Základní systémy státní služby v západních demokratických státech. S '94, 1994, 5(15), s. 12, 21. ISSN 1213-6565.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000173207&local_base=ANL ]

 

Jako klíčová slova jsme použili:

Personální systémy, veřejná správa

 

Pro vyhledávání bychom Vám doporučili tyto databáze:

* www.jib.cz - Jednotná informační brána

* http://aleph.nkp.cz/cze/skc - Souborný katalog české republiky Caslin (pro knihy)

* http://aleph.nkp.cz/cze/skcp - Souborný katalog české republiky Caslin (pro periodika)

* http://aleph.nkp.cz/cze/anl - Články v českých novinách, časopisech a sbornících

* případně databáze Anopress, jejíž mediální část obsahuje články z českého tisku a plnotextové záznamy zpravodajských, publicistických a diskusních pořadů rozhlasu a televize. Anopress  je přístupný ve Studovně periodik a Referenčním centru.

V možnostech této služby je pouze dohledání literatury do plus mínus pěti záznamů. Pokud byste měla zájem o vyhledání většího množství titulů, jedná se již o vytvoření tzv. rešerše. Musela byste si tedy zažádat o vytvoření rešerše. Tato služba je však placená a vzhledem k tomu, že se jedná o diplomovou práci, je potřeba, abyste nám dodala nejprve potvrzení o tom, že Váš vedoucí práce souhlasí s tím, že Vám rešerši na toto téma zpracujeme. Více viz: http://www.nkp.cz/sluzby/reserse.

K Vaší otázce, zda Vás můžeme nasměrovat k jednoduché osnově o čem psát: k té se budete musit zkusit nasměrovat sama, případně s pomocí Vašeho vedoucího práce, neboť to je Vaše práce. V našich pravidlech pro zodpovídání dotazů máme i uvedeno, že od nás nemáte žádat, abychom vypracovali vaše referáty, úkoly a jiné školní úlohy, taktéž nezodpovídáme otázky různých kvízů a testů. Rádi vám ukážeme, jak vyhledat literaturu k danému tématu, uvedeme základní tituly z našich fondů, ale nečekejte více.

Bohužel dokud nevíte o čem přesně chcete psát, tak se také hůře vyhledává literatura, protože podle toho, o čem chcete psát, se pak upravují jednotlivá klíčová slova, podle kterých vyhledáváte literaturu.

 

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.02.2014 12:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu