Evoluční Biologie

Text dotazu

Jaké existují publikace související s tímto oborem?
Existují nějaké publikace o vlivu rytmu na namlouvací procesy ještěrů,
popřípadě srovnání s lidským chováním při namlouvaní? (V relaci s rytmem.)

Odpověď

Dobrý den,

evoluční biologií se zabývá řada českých i zahraničních publikací, na ukázku uvádíme několik dokumentů, které jsme vyhledali v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc ), další můžete v katalogu nalézt zadáním spojení evoluční biologie (případně evoluc? and biolog?, kdy znaménko "?" slouží pro pravostranné rozšíření výrazu o libovolný počet znaků) do obecného vyhledávacího pole nebo do pole Předmět.

* MAYR, Ernst. Co je evoluce: aktuální pohled na evoluční biologii. Praha: Academia, 2009. 354 s.: il., mapy ; 21 cm. (Galileo ; sv. 31) (Mistři vědy). ISBN 978-80-200-1754-3.

* LARSON, Edward J. (Edward John). Evoluce: pozoruhodný příběh dějin vědecké teorie. V Praze: Slovart, 2009. 326 s. : il., portréty ; 22 cm. ISBN 978-80-7391-157-7.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200907/contents/nkc20091965326_1.pdf  

* FLEGR, Jaroslav. Evoluční biologie. Praha: Academia, 2009. 569 s. : il., portréty ; 26 cm. ISBN 978-80-200-1767-3.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201001/contents/nkc20091998767_1.pdf  

* SAMEC, Pavel. Evoluční biologie a fylocenogeneze: úvod do studia evoluce společenstev. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2006. 142 s. : il. ; 30 cm. ISBN 80-7157-944-0.

* FLEGR, Jaroslav. Úvod do evoluční biologie. Praha: Academia, 2007. 544 s. : il. ; 21 cm. (Galileo ; sv. 13). ISBN 978-80-200-1539-6.

* RÁDL, Emanuel. Dějiny biologických teorií novověku. Díl II., Dějiny evolučních teorií v biologii 19. století / Emanuel Rádl; k vydání připravili a poznámkami opatřili Tomáš Hermann, Anton Markoš a Zdeněk Neubauer; z němčiny přeložili Zuzana Škorpíková, Tabita Landová a Ivan Landa. Praha: Academia, 2006. -- 533 s. ; 24 cm. ISBN 80-200-1394-6 (soubor : váz.). ISBN 80-200-1393-8 (váz.)

* Conceptual issues in evolutionary biology [elektronický zdroj] / edited by Elliott Sober. Cambridge, Mass. : MIT Press, c2006. xxviii, 612 p. : ill. ; 23 cm. ISBN 0-262-19549-6.

- elektronická kniha dostupná v plném textu v rámci placené kolekce e-knih ebrary Academic Complete, přístup pouze pro registrované uživatele NK ČR s platným čtenářským průkazem, součástí záznamu je odkaz pro přímý přístup do e-knihy omezený pouze na budovu NK ČR nebo odkaz na vzdálený přístup i mimo knihovnu

* YOUNG, David. The discovery of evolution. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. viii, 281 s., [16] s. barev. obr. příl.: il., mapy, faksim. ; 25 cm. ISBN 978-0-521-68746-1.

* Encyclopedia of evolution / Mark Pagel, editor in chief. Oxford: Oxford University Press, 2002. 2 vol. (xxi, E-92, 1205 s.) : il. ; 29 cm. ISBN 0-19-512200-3 (soubor). ISBN 0-19-514864-9 (vol. 1 : brož.). ISBN 0-19-514865-7 (vol. 2 : brož.)

Recenze: "All aspects of evolution, including theories, researchers, history, philosophy, processes, plants, and animals, are covered in this reference work. Other science reference publications include information about evolution, but this source is unique because of its comprehensive and thorough examination of the subject. It includes thought-provoking essays on such topics as culture in chimpanzees, motherhood, and Darwinian medicine, all written by recognized scholars in the fields. Extensive indexing makes any topic easy to locate. This is a crucial research tool for anyone in search of information on any aspect of evolution."--"The Best of the Best Reference Sources," American Libraries, May 2003.

* Evolution : from molecules to ecosystems / edited by Andrés Moya and Enrique Font. New York : Oxford University Press, 2004. xvi, 333 s. : il., mapy ; 25 cm. (Oxford biology). ISBN 0-19-851543-X (brož.). ISBN 0-19-851542-1 (váz.)

Obáváme se, že Váš druhý dotaz ohledně namlouvacích rituálů ještěrů je pro zdroje Národní knihovny ČR, která je svým fondem zaměřena spíše na společenské a humanitní vědy, dosti specifický. Nenalezli jsme bohužel žádný pramen, který by se přímo ke zmíněné problematice vztahoval. Nicméně by pro Vás mohl být užitečný některý z následujících dokumentů:

* FITCH, Henry Sheldon. Reproductive Cycles of Lizards and Snakes. Lawrence: [s.n.], 1970. 247 s. (Miscellaneous Publications / University of Kansas, Museum of Natural History ; No. 52)

* Hadi - cyklus reprodukční - příručky * Ještěři - cyklus reprodukční - příručky

* MALIM, Tony; BIRCH, Ann; HAYWARD, Sheila. Comparative psychology: human and animal behaviour: a sociobiological approach. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1996. x, 208 s. : il. ; 22 cm. (Introductory psychology). ISBN 0-333-63918-9 (brož.)

* srovnávací psychologie * lidské chování * chování živočichů * sociobiologie

* Ecology and Behaviour. Part A. London: Academic Press, 1977. (Biology of the Reptilia; Vol. 7)

* Plazi - ekologie - sborníky * Plazi - chování - sborníky

* VESELOVSKÝ, Zdeněk. Etologie : biologie chování zvířat. Praha : Academia, 2005. -- 407 s., 16 s. obr. příl., 32 s. barev. obr. příl. : il. ; 27 cm. ISBN 80-200-1331-8.

* Etologie / Dierk Franck ; [z němčiny přeložil Leo Sigmund]. -- 2. přeprac. a rozš. vyd. [sic]. -- Praha : Karolinum, 1996. -- 323 s. : il. ; 21 cm. ISBN 80-7066-878-4.

* MANNING, Aubrey; DAWKINS, Marian Stamp. An introduction to animal behaviour. Cambridge : Cambridge University Press, 1998. ix, 450 s. : il. ; 25 cm. ISBN 0-521-57891-4.

* MASSON, Jeffrey Moussaieff; McCARTHYOVÁ, Susan. Když sloni pláčou: emocionální svět a citový život zvířat. V Praze : Rybka, 1999. 307 s. ; 22 cm. ISBN 80-86182-41-X.

* psychologie živočichů * etologie * pojednání

* Morris, Desmond. Patterns of reproductive behaviour / collected papers by Desmond Morris. -- 1st publ.. -- New York : McGraw-Hill, 1970. -- 528 s. : il., obr. příl. ; 23 cm.

* Zvířata - rozmnožování - etologie - sborníky * Zvířata - chování reprodukční - sborníky

* MIERSCH, Michael. Sexuální život zvířat. [Praha] : Ikar, 2001. 214 s. : il. ; 24 cm. ISBN 80-7202-818-9.

Výše uvedené publikace pocházejí rovněž z elektronického katalogu NK ČR (odkaz viz výše), pokud nejste čtenářem Národní knihovny, dostupnost dokumentů ve fondech jiných knihoven je možné ověřit např. prostřednictvím Souborného katalogu ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/skc ) nebo portálu Jednotné informační brány (http://www.jib.cz).  

Prostřednictvím databáze ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl)  jsme nalezli několik článků pojednávajících o námluvách ještěrů, jedná se však již o jejich konkrétní druhy:

* REHÁK, Ivan. Biologie varanů Varanus prasinus, V. rudicollis a V. salvadorii v pražské zoologické zahradě. In: Akvárium terárium. ISSN 0002-3930. Roč. 41, č. 9 (1998), s. 51-54.

* zoologie * plazi * varani * Varanus prasinus * Varanus rudicollis * Varanus salvadorii * terarijní chov * chování * námluvy * páření * odchov mláďat * zoologické zahrady * Česko

* KOVÁŘ, Roman. Varan komodský: největší z ještěrů. In: Živa. ISSN 0044-4812. Roč. 47 = 85, č. 3 (1999), s. 127-130.

* zoologie * ochrana přírody * národní parky * přírodní charakteristika * plazi * varan komodský * charakteristické znaky * způsob života * biologie * ekologie * chování * Komodo * Malé Sundy * Indonésie

* ŠAPOVALIV, Petr. Poznámky k chovu ještěrek Lacerta sp. [Část] 2. In: Akvárium terárium. -- ISSN 0002-3930. -- Roč. 39, č. 1 (1996), s. 34-37.

* zoologie * plazi * ještěrky * Lacerta * terarijní chov * zásady chovu * zimní spánek * příprava * rozmnožování * páření * chování

* ŠAPOVALIV, Petr. Poznámky k chovu ještěrek Lacerta sp. [Část] 3. In: Akvárium terárium. -- ISSN 0002-3930. -- Roč. 39, č. 2 (1996), s. 31-33.

* zoologie * plazi * ještěrky * Lacerta * terarijní chov * chování * rozmnožování * odchov

* BUKOVSKÝ, Tomáš. Madagaskarský ninja - Oplurus cuvieri. In: Akvárium terárium. -- ISSN 0002-3930. -- Roč. 42, č. 12 (1999), s. 50-53.

* zoologie * plazi * ještěři * leguáni * Oplurus cuvieri * způsob života * chování * pohlavní rozdíly * terarijní chov * odchov mláďat * pozorování v přírodě * Madagaskar

* BALCAR, Michal. K reprodukční biologii krokodýla nilského. [Část] 3. In: Akvárium terárium. -- ISSN 0002-3930. -- Roč. 45, č. 3 (2002), s. 76-78.

* krokodýl nilský -- terarijní chov -- Česko * plazi * ještěři * Crocodylus niloticus * rozmnožování * chování samic * zoologické zahrady

* BALCAR, Michal. K reprodukkční biologii krokodýla nilského Crocodylus niloticus. [Část] 2. In: Akvárium terárium. -- ISSN 0002-3930. -- Roč. 45, č. 2 (2002), s. 76-78.

* krokodýl nilský -- terarijní chov * plazi * ještěři * Crocodylus niloticus

* páření * snůška vajec * péče o vejce * chování krokodýlů

* REHÁK, Ivan. Agama Physignathus cf. cocincinus z Tonkinu. In: Akvárium terárium. -- ISSN 0002-3930. -- Roč. 38, č. 4 (1995), s. 35-39.

* zoologie * ještěři * agama * Physignathus cf. cocincinus * vietnamský původ * charakteristické znaky * bionomie * terarijní chov * vybavení chovné nádrže * klimatické podmínky chovu * sociální chování agam * potravní chování * rozmnožování * odchov mláďat

* KLÁTIL, Lubomír. Gekoni rodu Rhacodactylus. [Část] 2. In: Akvárium terárium. -- ISSN 0002-3930. -- Roč. 43, č. 2 (2000), s. 49-51.

* zoologie * plazi * ještěři * gekonovití * Rhacodactylus leachianus * Rhacodactylus sarasinorum * Rhacodactylus trachyrhynchus * výskyt * charakteristické znaky * chování * terarijní chov * odchov mláďat

* CSEKÉS, Robert. Ještěrka Podarcis tiliguerta. In: Akvárium terárium. -- ISSN 0002-3930. -- Roč. 40, č. 5 (1997), s. 41-43.

* zoologie * plazi * ještěrky * Podarcis tiliguerta * původ * rozšíření * charakteristické znaky * způsob života * terária * terarijní chov * odchov mláďat * chování ještěrek

Podrobnější informace byste zřejmě nalezl spíše v zahraničních placených databázích, které často nabízejí i plné texty dokumentů. Tyto databáze zpřístupňují knihovny svým registrovaným uživatelům, informace o nabídce placených databází naleznete vždy na webových stránkách konkrétní knihovny.

Přehled databází, které máme k dispozici v Národní knihovně, se nachází na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3.

Registrovaní uživatelé NK ČR mohou tyto zdroje využívat na základě čtenářského průkazu buď přímo z počítačů ve studovnách NK ČR, nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu i mimo budovu knihovny (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=vzdal_pristup.htm).  

Pro oblast biologie by mohly být vhodné např. databáze Biological Abstracts, ScienceDirect, Web of Science - Science Citation Index Expanded, bohatou nabídku zdrojů pro biologické vědy má také Univerzita Karlova (http://pez.cuni.cz/ezdroje/prehled/obor.php?lang=cs&id=2).  

Další prameny k Vašemu tématu by Vám mohly ještě doporučit odborné instituce specializované na oblast přírodních věd a biologie, jako např. Knihovna zoologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze (http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO/index.php?menu=zoologie) , Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (http://www.sci.muni.cz/main.php?stranka=319840&podtext=)  nebo Společná knihovna Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (http://www.lib.jcu.cz/www_bf/knihovna_bf.htm).

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.11.2010 15:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu